Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Arbetsgivarguiden Nya LAS och Omställning Nya LAS och Omställning - en sammanfattning

Nya LAS och Omställning - en sammanfattning

Teknikföretagen har tillsammans med samtliga motparter antagit det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. Huvudavtalet och de lagändringar som kompletterar parternas överenskommelse utgör sammantaget det nya regelverk som började tillämpas den 1 oktober 2022. På denna sida hittar du information om de viktigaste förändringarna som den nya lagen och det nya huvudavtalet innebär, exempelvis webbinarier, introduktionspresentationer och en länksamling. Informationen uppdateras löpande.


Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.