Ansök om medlemskap

1. Företagsuppgifter

Medlemskap i Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv
Vi ansöker om medlemskap och att omfattas av Om ni är osäkra på vilket kollektivavtal som är tillämpligt för er verksamhet vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare.

Medlemskap önskas från Medlemskap gäller från den 1:a i månaden. Om er ansökan gäller från ett tidigare eller senare datum än 4 månader fram eller bakåt i tiden vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare.
Kontaktperson för ansökan
Företagsinformation
VD
Besöksadress Om annan än postadress
Faktureringsadress Om annan än postadress
Anmälan om e-faktura

Medlemsfakturan skickas per post men kan även skickas elektroniskt antingen som e-faktura* eller PDF-faktura, en digital faktura via e-post. Använder ni redan e-faktura i er verksamhet så kommer ni få en förfrågan om anslutning.
Önskar ni få fakturan som PDF-faktura, vänligen skriv in er e-postadress i fältet nedan.

Vill ni bli ny e-fakturakund så maila faktura@svensktnaringsliv.se

2. Företagets verksamhet

Hur många arbetare och tjänstemän är ni på er huvudarbetsplats?
Har företaget mer än 1 arbetsplats?

Har företaget fler än fem övriga arbetsplatser?

Om fem eller färre övriga arbetsplatser fyll i nedan
+ Lägg till arbetsplats
Är verksamheten startad under 2020?

Utbetald årslönesumma för 2019 (inklusive VD, ägare och familjemedlemmar)

Företagets kontaktperson för medlemsuppgift

3. Kollektivavtal och ITP

Omfattas bolaget av kollektivavtal / hängavtal? Hängavtal är ett kollektivavtal som tecknats direkt mellan ett företag och ett fackförbund. Hängavtal eller andra kollektivavtal tecknade före inträde i Teknikföretagen kan behöva sägas upp. Vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare om ni är osäkra på er avtalssituation.

Pensionsförsäkringar för närvarande tecknade i Genom medlemskap i Teknikföretagen omfattas företaget av kollektivavtal vilket innebär skyldighet att teckna och upprätthålla försäkringsavtal med Fora och Collectum. Vid frågor om försäkringsobligatoriet vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare.

ITP Vid frågor om försäkrings- och pensionsavtal för företagets anställda vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare.
Har ni varit i kontakt med rådgivare på Teknikföretagen?

4. Godkänn villkor

5. Signera medlemsansökan

Hur vill ni signera? Välj hur du vill signera ansökan

Om ni önskar att signera medlemsansökan elektroniskt och är fler än en firmatecknare behöver samtliga ha BankID. Om inte, välj metoden "Skriv ut och skicka in".

+ Lägg till firmatecknare