Försämrad konjunktur hotar jobben i Västernorrland