Teknikföretagen positiva till avtalsskissen från de opartiska förhandlarna