Charlotte Brogren om vad som krävs för framgångsrik innovation