Teknikföretagen räknar på dilemman från högstadieelevers vardag – ska öka intresset för matematik