Om oss

Vi på Teknikföretagen är experter på sådant man förr eller senare ställs inför som företagare. Sådant som snabbt kan bli komplicerat och dyrt om man inte vet vad man gör. Då kan det vara skönt att tillhöra en organisation som kan hjälpa en med sådant som man själv inte har koll på. Vårt uppdrag är att ge våra medlemmar bästa möjliga konkurrenskraft och som medlem får du tillgång till expertis inom bland annat arbetsrätt, affärsjuridik, pensionsavtal och en massa andra saker som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi erbjuder dessutom ett av branschens bästa kollektivavtal som löser en massa problem, redan innan de uppstår. Välkommen!

Avtal som täcker dina behov

Tjänst

Medlemskap

Serviceavtal

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Att vara arbetsgivare är ingen enkel uppgift. Men hos oss kan du tryggt luta dig mot vår expertis. Vi står alltid på din sida – med omfattande rådgivning och stöd. Medlemsföretag har fri tillgång till våra rådgivare och jurister.

I Teknikföretagens Arbetsgivarjour svarar jurister och rådgivare varje dag på våra medlemmars arbetsgivarfrågor och olika personalfrågor. Arbetsgivarguiden på hemsidan innehåller såväl kollektivavtal som kommenterande och fördjupande texter. Självklart får du tillgång till blanketter, checklistor och övrigt material du behöver som arbetsgivare.

Vår effektiva tvistelösningsmodell minimerar riskerna för en kostsam tvist – men om en tvist ändå uppstår hjälper och företräder vi ditt företag, oavsett om det är gentemot en facklig organisation, advokat, i förhandling eller i domstol. 

Våra företagsrådgivare finns på våra regionkontor runt om i hela landet och erbjuder förutom rådgivning och förhandlingshjälp tillgång till nätverk för arbetsgivare.

Vi erbjuder också ett rikt utbud av praktiskt inriktade kurser och utbildningar inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Stöd i arbetsmiljöfrågor

Våra arbetsmiljöexperter bistår medlemsföretag med rådgivning, information och utbildning i arbetsmiljöfrågor och våra arbetsmiljöjurister åtar sig uppdrag som offentliga försvarare vid arbetsmiljömål.

Hjälp med affärsjuridik

Vi förser teknikindustrin med standardavtal och andra kontraktshjälpmedel. Vi tar hand om det finstilta så att du kan fokusera på affären.

Hjälp med affärsjuridik

Vi vill hjälpa våra medlemmar att göra bättre affärer. Därför finns vi som stöd vid till exempel kontraktsskrivning och hjälper till med vardagsjuridiken. Lite förenklat kan man säga att vi tar hand om det finstilta så att du kan fokusera på affären.

Vi utbildar också våra medlemmar i affärsjuridik, både genom öppna kurser och företagsspecifika skräddarsydda utbildningar.

Affärsjuridisk rådgivning utan kostnad

Våra medlemmar har möjlighet till fri affärsjuridisk rådgivning i en timme per ärende. Våra erfarna affärsjurister svarar på frågor och hjälper dig att till exempel granska avtal eller ge råd i en tvistsituation.

Spara tid och pengar med standardavtal

Vi jobbar också för att underlätta kontraktsskrivning så att företagen sparar tid och pengar och kan undvika onödiga tvister. Det gör vi genom att påverka och utforma olika standardavtal som företag kan hänvisa till när de inleder ett samarbete. Vår abonnemangstjänst ”Standardavtal online” ger dig tillgång till de flesta standardavtal som ditt företag behöver för inköp och försäljning. Som medlem får du 50% rabatt. Genom att använda standardavtal behöver företagen inte ha jurister inkopplade när de skriver avtal. Ett enkelt sätt att spara både tid och pengar.

Hjälp med att driva viktiga branschfrågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Vi jobbar för att du ska kunna ta över världen 

Vi tror på teknik. Och vi tror på svenska teknikföretag. Faktiskt så mycket att vi vågar säga att vi jobbar för att du – och andra svenska teknikföretag – ska kunna ta över världen.

Som medlem i Teknikföretagen får du:

  • Möjlighet att påverka politik och myndighetsbeslut. Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.
  • Synliggörande i samhället. Vi är ute i relevanta forum, tar fram rapporter, ordnar konferenser och mycket mer för att visa svenska teknikföretags styrkor och vad vi behöver för att fortsätta utvecklas.
  • Tjänster med direkt nytta för din verksamhet. Som medlem får du tillgång till våra medlemstjänster som till exempel hjälper dig att navigera regelkrånglet när det är dags att lansera en ny produkt eller sälja till en ny marknad, du får möjlighet att via oss synas på internationella mässor – och mycket mer.

Medlemsförmåner

Genom vårt paket av medlemsförmåner Teknikföretagen Plus får du tillgång till framförhandlade inköpsavtal som ger dig bättre priser inom en mängd områden, bland annat på företagsförsäkringar, drivmedel, hotell och transporter.

Medlemsförmåner

Teknikföretagen Plus samlar ett stort antal medlemsförmåner på ett och samma ställe. Här finns upphandlade inköpsavtal för exempelvis drivmedel, transporter och försäkringar – områden som är relevanta för de flesta i sitt företagande.

Teknikföretagens medlemmar bildar tillsammans en stark inköpskraft. Den kraften använder vi för att förhandla fram förmånliga inköps- och rabattavtal. Vi sänker dina kostnader, och du slipper lägga onödig tid på områden du kanske är mindre intresserad av.

Läs mer här.

Kollektivavtal

Kollektivavtalen för arbetare och tjänstemän innehåller bestämmelser om löner, arbetsvillkor, pension – och mycket annat. Hos Teknikföretagen finns kollektivavtal som passar både produktfokuserade teknikföretag och företag fokuserade på tekniktjänster.

Kollektivavtal

Teknikavtalet: kollektivavtal för industriföretag

Vill du vara en trygg och attraktiv arbetsgivare? Då behöver du Teknikavtalet – vårt kollektivavtal för teknikföretag. 

Nyckeln till framgångsrikt företagande är en flexibel och effektiv verksamhet. Vårt kollektivavtal för teknikföretag ger dig förutsättningar att lyckas. Teknikavtalet skapar trygga anställningsvillkor med kostnadseffektiva försäkrings- och pensionslösningar. Ditt företag får dessutom stöd vid bland annat omorganisationer, varsel och eventuella tvister. Vi hjälper er att skapa och upprätthålla konstruktiva relationer med era lokala fackföreningar.

Det är ingen slump att majoriteten av Sveriges industriföretag väljer Teknikavtalet. Vår erfarenhet att förhandla för våra medlemsföretags räkning har skapat ett kollektivavtal som ger just ditt företag bästa möjliga villkor i en global konkurrensutsatt bransch.

Hantera arbetstoppar och tvister

Med Teknikavtalet får ditt företag flexiblare arbetstidsregler än enligt lag, vilket ger bättre förutsättningar att hantera både arbetstoppar och svängningar i efterfrågan. En tvistelösningsmodell hjälper dessutom till att smidigt lösa tvister i förhandling med fackliga motparter – för att undvika tidskrävande och kostsamma processer i domstol.

Tekniktjänsteavtalet: kollektivavtalet för ditt tjänsteföretag

Låter kollektivavtal som något dyrt, krångligt och gammaldags? Det är precis tvärtom – Tekniktjänsteavtalet hjälper ditt tjänsteföretag att växa. Avtalet är skräddarsytt för utvecklings-, tjänste- och konsultföretags behov.

Det räcker med en anställd för att personalfrågor ska uppstå och är det inte ovanligt att man försöker hantera dem internt. Det blir ofta både dyrt och tidskrävande. Med Tekniktjänsteavtalet kan du som arbetsgivare i stället koncentrera dig på kärnverksamheten och därigenom spara både tid och pengar.

Flexibla arbetstider och överenskommelser

Snabbfotade verksamheter behöver rörliga förutsättningar. Tekniktjänsteavtalet ger bland annat möjlighet till individuella överenskommelser med anställda och även flexiblare arbetstidsregler än en enligt lag – vilket ger bättre förutsättningar att hantera både arbetstoppar och svängningar i efterfrågan.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Snabbare och säkrare väg till arbetstillstånd för våra medlemmar

Vi hjälper dig som är medlem med handläggning av arbetstillstånd, helt kostnadsfritt. Då blixtbehandlas ärendena av Migrationsverket – och handläggningstiden tar ofta bara två veckor, istället för uppemot ett år.

Arbetsmarknaden blir mer och mer globaliserad och många svenska företag har hela världen som sin rekryteringsbas. Därför har kompetensutvisning blivit ett problem. Till exempel har många nyckelpersoner på tech-bolag tvingats lämna Sverige, bara på grund av småfel vid anställningen.

Men vi kan hjälpa dig att behålla viktig personal, eftersom våra kollektivavtal gör att ni uppfyller kraven för uppehållstillstånd för medarbetare födda utanför EU. Vi är den första arbetsgivarorganisationen som är certifierade av Migrationsverket att få ansöka om arbetstillstånd åt sina medlemmar.

Läs mer här.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Med ett kollektivavtal hos Teknikföretagen slipper du som arbetsgivare oroa dig för pension och försäkringar. Vi ser alltid till att du har de bästa lösningarna – både för dig och dina anställda.

Vad ingår i Teknikföretagens pensions- och försäkringslösningar?

Högre tjänstepension

Marknadsmässig och kostnadseffektiv tjänstepension med cirka 20–30 procent högre pensionsutbetalning jämfört med samma inbetalda premier hos en försäkringsmäklare. För tjänstemän administreras tjänstepensionen av Collectum och för arbetare av Fora.

Trygg försäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ger bättre skydd än privat tecknade försäkringar och omfattar alla anställda. Försäkringen ger inte bara ersättning för skada som inträffar på arbetsplatsen utan även på väg till och från arbetet.

Ersättning vid lång sjukskrivning

Vid långa sjukskrivningar betalar försäkringen Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) ut ersättning från dag 15 för arbetare. ITP sjukpension ersätter tjänstemän från dag 91. 

Skydd vid dödsfall

Avlider en anställd betalar Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) ut ett skattefritt engångsbelopp till efterlevande. Inom ramen för tjänstepensionen har anställda dessutom möjlighet att välja ett efterlevandeskydd. 

Arbetsbrist

Omställningsförsäkringen ger anställda stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist och hjälp att hitta ett nytt jobb. Beroende av ålder och anställningstid kan även ett ekonomiskt stöd utbetalas. 

Föräldrapenningtillägg

För arbetare gäller föräldrapenningtillägg (FPT), med kompletterande ersättning vid föräldraledighet. 

Arbetstillstånd utanför EU

Genom våra försäkringslösningar uppfyller ditt företag Migrationsverkets krav för beviljande av arbetstillstånd till personer från länder utanför EU.

Vad kostar det?

Totalt utbetalda löner enligt företagets kontrolluppgift (kontakt bruttolön enligt kod 11, skattepliktiga förmåner enligt kod 12, 13 och 18, samt semestermedel som inbetalats till semesterkassan). Vid frågor om gränsdragningen arbetare/tjänstemän vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare.
Totalt utbetalda löner enligt företagets kontrolluppgift (kontakt bruttolön enligt kod 11, skattepliktiga förmåner enligt kod 12, 13 och 18, samt semestermedel som inbetalats till semesterkassan). Vid frågor om gränsdragningen arbetare/tjänstemän vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare.

*) Inkluderar tjänstemän, vd och ägare.

Har du hängavtal med facket idag? Hängavtal är ett kollektivavtal som tecknats direkt mellan ett företag och ett fackförbund. Hängavtal eller andra kollektivavtal tecknade före inträde i Teknikföretagen kan behöva sägas upp. Vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare om ni är osäkra på er avtalssituation.

Vilka hängavtal har du?

Kontakta mig

För- och efternamn Företag Organisationsnummer E-postadress Telefonnummer Kommentar

Kontakta oss

08-782 09 90

Öppettider: 08.30-16.30

varvning@teknikforetagen.se

Michael Lannhagen

Medlemsvärvare

Sofia Leino

Medlemsvärvare

Björn Widlert

Chef Medlemsenheten