Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Teknik gör världen bättre

Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar.

Hem

Om oss

Teknikföretagen är den främsta företrädaren för svensk industri. Tillsammans står våra 4 400 medlemsföretag för en tredjedel av Sveriges export. Uppdraget är att ge företagen bästa möjliga konkurrenskraft.

Teknikföretagen är den främsta företrädaren för svensk industri. Tillsammans står våra 4 400 medlemsföretag för en tredjedel av Sveriges export. Uppdraget är att ge företagen bästa möjliga konkurrenskraft. Vi stärker medlemsföretagens konkurrenskraft huvudsakligen på tre sätt:

Det ena är genom anpassade kollektivavtal och genom rådgivning och utbildning i framförallt arbetsrätt och affärsjuridik. Det andra är genom att påverka i näringspolitiska frågor, både i Sverige och EU, i syfte att främja innovation och utveckling i näringslivet. Det tredje är att förse medlemmar med kvalificerad ekonomisk analys och driva opinionsbildning i ekonomiska frågor.

Våra medlemsföretag utgörs både av stora, namnkunniga globala företag som exempelvis Ericsson, Scania, AFRY, ABB och Volvo, samt väldigt många betydligt mindre företag och företag i alla storleksklasser däremellan.

Gemensamt för våra medlemsföretag är att de utvecklar varor och tjänster i världsklass och att nästan all försäljning sker i global konkurrens. Samtidigt som medlemsföretagen löser många av vår tids utmaningar skapar de tillväxt och välstånd i Sverige.

Organisation

Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.

I Teknikföretagen (Föreningen Teknikföretagen i Sverige) ingår två arbetsgivarföreningar, Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna.

Teknikarbetsgivarna tecknar kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna (Teknikavtalen). Tekniktjänstearbetsgivarna tecknar kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer (Tekniktjänsteavtalet).

Teknikföretagens dagliga arbete leds av verkställande direktören. Val av styrelse, fastställande av medlemsavgifter med mera avgörs på den årliga stämman som också är Teknikföretagens högsta beslutande organ. Medlemmarnas regionala intressen hanteras av fem regionstyrelser.

Rådgivning, förhandlingsstöd, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge, hjälp vid myndighetskontakter och övrigt servicearbete till medlemsföretagen sköts av Teknikföretagens Service i Sverige AB.

Teknikföretagen är en del av Svenskt Näringsliv.


Vi på Teknikföretagen är experter på sådant man förr eller senare ställs inför som företagare. Sådant som snabbt kan bli komplicerat och dyrt om man inte vet vad man gör. Då kan det vara skönt att tillhöra en organisation som kan hjälpa en med sådant som man själv inte har koll på.

Läs mer

Teknikföretagen verkar för hållbar tillväxt och investeringar för svenska företag. Tillsammans kan vi stärka den svenska teknikindustrins – och Sveriges – internationella konkurrenskraft

Läs mer

Ladda ner Teknikföretagens stadgar.

Ladda ner