Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Hem

Om oss

Teknikföretagens 4500 medlemsföretag står för en tredjedel av Sveriges export och över en miljon jobb. Vår uppgift är att stärka våra medlemmars konkurrenskraft och driva den hållbara utvecklingen framåt. Tillsammans med företag över hela landet formar vi teknikbranschens framtid – för vi är tekniksverige.

Vi stärker medlemsföretagens konkurrenskraft huvudsakligen på tre sätt:

  • Genom anpassade kollektivavtal och genom rådgivning och utbildning i framförallt arbetsrätt och affärsjuridik.
  • Genom att påverka i näringspolitiska frågor, både i Sverige och EU, i syfte att främja innovation och utveckling i näringslivet.
  • Genom att förse medlemmar med kvalificerad ekonomisk analys och driva opinionsbildning i ekonomiska frågor.

Våra medlemsföretag utgörs både av stora, namnkunniga globala företag som exempelvis Ericsson, Scania, AFRY, ABB och Volvo, samt väldigt många betydligt mindre företag och företag i alla storleksklasser däremellan.

Gemensamt för våra medlemsföretag är att de utvecklar varor och tjänster i världsklass och att nästan all försäljning sker i global konkurrens. Samtidigt som medlemsföretagen löser många av vår tids utmaningar skapar de tillväxt och välstånd i Sverige.

Organisation

Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.

I Teknikföretagen (Föreningen Teknikföretagen i Sverige) ingår två arbetsgivarföreningar, Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna.

Teknikarbetsgivarna tecknar kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna (Teknikavtalen). Tekniktjänstearbetsgivarna tecknar kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer (Tekniktjänsteavtalet).

Teknikföretagens dagliga arbete leds av verkställande direktören. Val av styrelse, fastställande av medlemsavgifter med mera avgörs på den årliga stämman som också är Teknikföretagens högsta beslutande organ. Medlemmarnas regionala intressen hanteras av fem regionstyrelser.

Rådgivning, förhandlingsstöd, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge, hjälp vid myndighetskontakter och övrigt servicearbete till medlemsföretagen sköts av Teknikföretagens Service i Sverige AB.

Teknikföretagen är en del av Svenskt Näringsliv.


Bli medlem

Vi på Teknikföretagen är experter på sådant man förr eller senare ställs inför som företagare. Sådant som snabbt kan bli komplicerat och dyrt om man inte vet vad man gör. Då kan det vara skönt att tillhöra en organisation som kan hjälpa en med sådant som man själv inte har koll på.

Läs mer

Sakområden

Teknikföretagen verkar för hållbar tillväxt och investeringar för svenska företag. Tillsammans kan vi stärka den svenska teknikindustrins – och Sveriges – internationella konkurrenskraft

Läs mer

Stadgar

Ladda ner Teknikföretagens stadgar.

Ladda ner