Organisation

Publicerad 28 augusti 2014 Senast uppdaterad 9 maj 2016

Teknikföretagens egentliga namn är Föreningen Teknikföretagen i Sverige. Vi representerar och företräder drygt 4000 teknikföretag. I Teknikföretagen ingår två arbetsgivarföreningar; Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna.

Teknikarbetsgivarna tecknar kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna (Teknikavtalen). Tekniktjänstearbetsgivarna tecknar kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer (Tekniktjänsteavtalet). Därutöver kan företag ha serviceavtal med oss och då erbjuder vi viss rådgivning och annan service till teknikföretag utan att de har kollektivavtal.

Teknikföretagens dagliga arbete leds av verkställande direktören. Val av styrelse, fastställande av medlemsavgifter med mera avgörs på den årliga stämman som också är Teknikföretagens högsta beslutande organ. Medlemmarnas regionala intressen hanteras av fem regionstyrelser.

Rådgivning, förhandlingsstöd, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge, hjälp vid myndighetskontakter och övrigt servicearbete till medlemsföretagen sköts av Teknikföretagens Service i Sverige AB.