Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Näringspolitik

Sveriges framtid är nära sammankopplad med teknikföre­tagens framtid. Dels för att Sveriges arbetsmarknad och välstånd är beroende av dessa företags framgång, dels för att det är industrins lösningar som också kommer att vara lösningarna på samhällsutmaningarna. En näringspolitik för hållbar tillväxt och global konkurrenskraft är avgörande.

Näringspolitik
"Sverige behöver en tydlig näringspolitik för att vi ska kunna behålla vår position som ett ledande och innovativt industriland."
Maria Rosendahl
Näringspolitisk chef
Näringspolitik
"Sveriges tradition av innovationsförmåga och samverkan ger goda förutsättningar att lösa vår tids stora utmaningar."
Peter Johansson
Biträdande näringspolitisk chef
Läs mer

Om sakområdet

Att vi i Sverige har en internationellt konkurrenskraftig industri med produktion och tjänster är avgörande för landets ekonomi. Industrin bidrar både till arbetstillfällen och tillväxt. Dessutom betalar exporten från svensk industri en stor del av vår välfärd.

Svensk teknikindustri förknippas med produktion av komplexa, kundanpassade varor och tjänster som säljs över hela världen och har sedan länge lett utvecklingen inom många av de områden som kan leverera hållbara lösningar

De svenska styrkorna är många; den svenska arbetsmarknadsmodellen med väl fungerande samverkan mellan arbetsmarknadens parter, en öppen ekonomi med omfattande internationell handel och att vi är ett av världens mest uppkopplade länder. Sveriges tradition av satsningar på avancerad kunskap inom ny teknik och tradition av samverkan ger goda förutsättningar att anta många av de globala utmaningarna.

Men Sveriges position som ledande kunskapsnation kan inte tas för given. Allt fler länder aspirerar på den titeln och gör stora investeringar i tek­nikutveckling och innovationsinfrastruktur för att stärka sitt industriella ledarskap. Den ökade digitaliseringen och konkurrensen om kunskap gör att svenska teknikföretag allt oftare utsätts för cyberattacker från omvärl­den. Även de protektionistiska vindar inom EU som tilltagit på senare år hotar frihandeln som är en grund för Sveriges exporterande företag.

Världen befinner sig i ett transformativt skede. Vår gemensamma uppgift mot klimatneutralitet är definierad och tärningen kastad. För att ta men också behålla en ledande position i den digitala och gröna omställningen och göra Sverige mer attraktivt för nya investeringar behövs en tydlig industripolitik med ett helhets-­ och långsiktigt perspektiv.

Tillsammans kan vi stärka den svenska teknikindustrins – och Sveriges – internationella konkurrenskraft.