Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Jobba hos oss

Din utveckling

Möjligheten att jobba med viktiga frågor och kompetenta kollegor är de vanligaste skälen till att vilja jobba hos oss. Du utvecklas genom det dagliga arbetet men även genom utbildning och andra insatser.

Teknikföretagens erbjudande till medlemsföretagen bygger på våra medarbetares kompetens. För att vara framgångsrika måste vi ständigt förbättra oss. Det stadigt växande antalet medlemsföretag är ett betyg på att vi lyckas.

Ny på Teknikföretagen

Som nyanställd får du ett skräddarsytt introduktionsprogram som ger dig en bra start på ditt nya jobb. Du kommer snabbt in i arbetet, lär känna andra medarbetare och får en inblick i verksamheten. Dessutom deltar du i Teknikföretagens introduktionsdag som hålls regelbundet för nyanställda. 

Ta nästa steg

Regelbundna utvecklingssamtal är ett viktigt verktyg för att du ska växa i din yrkesroll. Tillsammans med närmaste chef sätter du mål för din utveckling och bestämmer hur du ska nå dit. Det kan bland annat handla om nya fråge- och ansvarsområden. Vi annonserar alla tjänster internt när en tjänst ska tillsättas.

Nätverk och kontakter

Hos Teknikföretagen får du vara med och skapa ett starkare näringsliv. Du kan påverka viktiga frågor både lokalt och internationellt. Dagligen växer du genom ett erfarenhetsutbyte med kollegorna, våra medlemsföretag och referensgrupper, andra organisationer och politiker. 

Våra värdeord

Våra värdeord som genomsyrar verksamheten är:

Respekterande - Vi tar in varandras kompetenser och synpunkter, mellan kollegor och mellan avdelningar.

Engagerade - Vi vet att vårt arbete har stor betydelse för industrin och för Sverige. Det är ett stort ansvar som ger oss energi och kraft.

Professionella - Vi ska vara fokuserade på att nå bästa resultat och vara effektiva på vägen dit. Vi ser en stolthet i att vara professionella i arbetets alla delar.

Modiga - Vi vågar hitta nya och innovativa lösningar för att nå våra mål. Vi står upp för vår linje även när vi möter motstånd.

teknikforetagen-jobba-hos-oss-5.jpg