Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Skiftarbete

För att kunna utnyttja bolagets resurser på ett effektivt sätt och möta kundernas behov kan det i många fall vara lämpligt att dela in arbetet i skift, med olika arbetslag som löser av varandra. Kollektivavtalen ger stor frihet för bolaget att tillsammans med facket komma överens om hur arbetet på skift ska bedrivas, men innehåller också regler som träder i kraft om ingen sådan överenskommelse träffas.


Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.