Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Arbetsgivarguiden Sjukskrivning och rehabilitering Frånvaro på grund av sjukdom dag 15- (Sjukpenningperioden)

Frånvaro på grund av sjukdom dag 15- (Sjukpenningperioden)

Om arbetstagaren är fortsatt sjuk efter den 14:e kalenderdagen ska arbetsgivaren göra en sjukanmälan till Försäkringskassan inom sju dagar från sjuklöneperiodens slut. Anmälan görs på Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30