Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Arbetsgivarguiden Sjukskrivning och rehabilitering Ändringar i sjukförsäkringen från 1 februari 2022

Ändringar i sjukförsäkringen från 1 februari 2022

Från den 1 februari 2022 gäller ett antal ändringar i socialförsäkringsbalken som får betydelse för arbetstagarens rätt till sjukpenning. Det rör sig bland annat om arbetstidens förläggning vid partiell sjukpenning och utökade möjligheter att inte prövas mot hela arbetsmarknaden för rätten till sjukpenning efter 180 dagar. Det finns även nyheter om prövningen av äldre försäkrades rätt till sjukpenning, förlängt undantag för prövning av rätt till sjukpenning vid uppskjuten vård och utökade möjligheter för behovsanställda att få arbetsförmågan prövad mot behovsanställningen.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30