Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Arbetsgivarguiden Kollektivavtal Lokala kollektivavtal

Lokala kollektivavtal

De centrala kollektivavtalen ger i vissa fall utrymme för avvikelser från avtalens bestämmelser genom lokala kollektivavtal som träffas direkt mellan ett företag och en facklig klubb eller avdelning. Detta kan exempelvis gälla vid förläggning av arbetstid. Om man på en arbetsplats avser att genomföra en förändring i en viss fråga är det alltså viktigt att kontrollera om det finns något lokalt kollektivavtal som innebär en tillåten avvikelse från det centrala kollektivavtalet.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30