Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

Handintensivt arbete

Den 1 november 2019 ändrades Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Belastningsergonomi, bland annat genom att ett nytt begrepp infördes; handintensivt arbete. Även regler om medicinska kontroller vid handintensivt arbete infördes. Här förklarar vi begreppet och vad du som arbetsgivare behöver tänka på. Även när en ny fråga behöver hanteras är det viktigt att tänka på att det är det systematiska arbetsmiljöarbetet som utgör grunden och att handintensivt arbete liksom andra belastningsergonomiska risker bör införlivas i ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30