Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Arbetsgivarguiden Anställning Visselblåsarkanaler och skydd för rapporterande

Visselblåsarkanaler och skydd för rapporterande

Riksdagen har nyligen antagit en ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen implementerar ett EU-direktiv från 2019. Den nya visselblåsarlagen är mer omfattande och detaljerad än den nuvarande visselblåsarlagen och medför fler skyldigheter för dig som arbetsgivare. Under avsnitt 1 till 5 redogörs för den nya visselblåsarlagen. Under avsnitt 6 återfinns information om visselblåsarlagen från 2017.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30