Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Arbetsgivarguiden Anställning Omreglering av anställningsförmåner

Omreglering av anställningsförmåner

Ibland vill arbetsgivaren ändra eller ta bort förmåner till anställda. En komplicerad fråga är på vilket sätt arbetsgivaren kan ändra på förmåner som till exempel bonus, lön eller bilförmån. För att reda ut hur man som arbetsgivare ska gå till väga för att ändra eller avveckla en förmån är det avgörande att veta hur förmånen är reglerad. Är det en förmån som följer av centralt eller lokalt kollektivavtal, av det enskilda anställningsavtalet eller av arbetsgivarens ensidiga beslut?

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30