Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Arbetsgivarguiden Anställning Anställning - Introduktion

Anställning - Introduktion

I avsnittet finns samlad information om vad en arbetsgivare som ska anställa en arbetstagare behöver tänka på. Avsnittet innehåller bland annat information om olika anställningsformer och vad arbetsgivaren särskilt behöver tänka på vid anställning av en minderårig eller en utländsk medborgare. Det finns också nyttig information om när konkurrensklausuler i anställningsavtal kan användas, hur arbetsgivaren kan omreglera anställningsförmåner och mycket mer.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30