Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Medlemsportalen

Information med anledning av corona

Detta är Teknikföretagens tidigare informationssida med anledning av corona som inte längre uppdateras. För aktuell arbetsrättslig information, besök Arbetsgivarguiden.

Fokus är på de arbetsrättsliga frågorna, näringspolitiken och uppdateringar om det ekonomiska läget.

Kontakta ossRegeringen aviserar förlängd stödperiod för korttidsarbete och förlängning av det tillfälligt ökade stödet

Regeringen har meddelat att de kommer att föreslå att tillfälligt ändra reglerna om korttidsarbete vad gäller stödperiodernas längd samt förlänga de tillfälliga reglerna om storleken på stödet.

Läs mer

Aktieutdelningar och stöd vid korttidsarbete - föreslagna ändringar av reglerna

Regeringen föreslår vissa ändringar av reglerna om korttidsarbete.

Läs mer

Mall för lokal överenskommelse om korttidsarbete

Teknikföretagen har tagit fram en mall för lokal överenskommelse om korttidsarbete.

Läs mer

Frågor och svar korttidsarbete

Teknikföretagen har sammanställt vanliga frågor och svar om korttidsarbete. Vi reder bland annat ut vad korttidsarbete innebär, vem som kan söka och vad man bör tänka på.

Läs mer

Teknikföretagen har träffat avtal om korttidsarbete med de fackliga motparterna

Teknikföretagen har enats om korttidsarbete med statligt stöd med de fackliga motparterna Unionen, Sveriges Ingenjörer, IF Metall och Ledarna.

Läs mer

Efterlyses: tydligare regler för korttidsarbete

Regeringens nya stöd till korttidsarbete kan innebära att många industrijobb kan räddas, men regelverket är nytt och krångligt att tolka. Nu har Teknikföretagen lämnat in en begäran till Tillväxtverket om förtydliganden på en rad punkter.

Läs merArbetsrättsliga frågor med anledning av coronaviruset

Teknikföretagen får frågor av arbetsrättslig karaktär med anledning av coronaviruset. Här redovisas några av frågeställningarna.

Läs mer

Tillfälligt slopat karensavdrag

Med anledning av coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället.

Läs mer

Stort tryck på medlemsjouren

Det är just nu väldigt många som ringer till Teknikföretagens medlemsjourtelefoner. Vi ställde fem frågor till Annika Arpfors, som är chef Teknikföretagen Region Öst och för regionverksamheten, där just nu ett team om nio personer svarar i telefonerna.

Läs merStärk kompetensen under krisen

Regeringen har presenterat en satsning på utbildning för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Här kommenterar Maria Rosendahl, enhetschef kompetensförsörjning och digitalisering, satsningen.

Läs mer

Opportunister vill förstatliga bolag i kölvattnet av krisen

Regeringen har presenterat flera omfattande reformer för att stödja annars välmående svenska bolag som i nuläget riskerar konkurs. Här kommenterar Mats Kinnwall, chefekonom, debatten om statligt delägarskap för att rädda bolag från konkurs.

Läs mer


En allvarlig situation präglad av dialog och lyhördhet

Patricia Kempff, näringspolitisk chef, om samarbetet med regeringen och andra organisationer för att på olika sätt möta Coronakrisen.

Läs mer

Pausad fordonsindustri kostar 650 miljoner – varje dag

I kölvattnet av Coronakrisen lamslås industrier över hela världen. En stor andel av de svenska bolagen upplever störningar i leverantörskedjorna och många branscher ser en vikande efterfrågan.

Läs mer

Har ert företag drabbats av handelsstörningar inom EU under Coronakrisen?

Teknikföretagen uppmanar medlemsföretagen till att rapportera in nyuppkomna handelshinder inom EU på grund av de nya riktlinjer för gränsförvaltningsåtgärder.

Läs mer

Ta bort importtullar på industriella insatsvaror

Det råder en stor komponentbrist i svensk industri. För att motverka den mest akuta bristen är vårt förslag att EU tillfälligt ska ta bort importtullar på industriella insatsvaror.

Läs mer

Kommerskollegium: Corona och handeln

Kommerskollegium som är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik har nu en ingång på webben med samlad information om förändringar på grund av coronapandemin. På Kommerskollegium.se finns information om förändrade villkor för export och import.

Läs mer