Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Aktieutdelningar och stöd vid korttidsarbete - föreslagna ändringar av reglerna

Regeringen föreslår i en ny lagrådsremiss vissa ändringar av reglerna om korttidsarbete. Bland annat att det införs en ny bestämmelse där det vid bedömningen av om arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter särskilt ska beaktas om arbetsgivaren samtidigt genomför aktieutdelning eller andra liknande utbetalningar.


Nyhet
11 maj 2020
Sakområde:

Tillväxtverket har gått ut med ny information om hur de ser på stöd till företag som ger eller har gett aktieutdelningar. Tillväxtverket menar att aktieutdelningar inte är förenliga med lagen om stöd vid korttidsarbete och att de har rätt att kontrollera om aktieutdelningar har skett och i så fall att återkräva stödet.

Tillväxtverket skriver också att om företag agerar på ett sätt som visar att de inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, till exempel genom att ge aktieutdelningar, kommer Tillväxtverket kräva återbetalning av stödet.

Teknikföretagen bevakar utvecklingen och uppdaterar hemsidan varefter ytterligare information blir tillgänglig.