Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

När samhällsnytta och politiska mål går hand i hand – Teknikföretagens rapport om Cirkulär Ekonomi

Cirkulär ekonomi och den cirkulära omställningen har potential att både stärka Sveriges konkurrenskraft och spela en avgörande roll i att bevara miljön och planetens resurser.

Bild: Shutterstock Bild: Shutterstock

Nyhet
18 juni 2024
Sakområde:

Teknikindustrin spelar en avgörande roll i att genomföra omställningen genom att tillverka smarta produkter, tekniska lösningar och tjänster. Teknikföretagen har därför tagit fram en rapport som beskriver teknikindustrins specifika förutsättningar och vilka möjligheter och utmaningar våra medlemmar möter.

Rapporten bygger på företagsintervjuer och visar att Teknikföretagens medlemmar ser cirkularitet som en viktig del av en långsiktig och hållbar affärsstrategi. För att implementera en cirkulär ekonomi krävs en industrianpassad cirkulär politik, grundad i principer om internationell konkurrenskraft, teknikneutralitet, kostnadseffektivitet och proportionalitet. Teknikföretagen presenterar sex områden med 18 medskick till politiken som är rotade i teknikindustrins specifika verklighet och prioriterade utmaningar.

 

Läs hela rapporten

PDF 22.4 MB

Cirkulär ekonomi – när affärsnytta och politiska mål går hand i hand.pdf