Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Teknikföretagen välkomnar regeringens initiativ för grön omställning

Teknikföretagen ser det som mycket positivt att regeringen inrättar ett så kallat accerelationskontor och två industrisamordnare för industrins gröna omställning.

Bild: Pexels / Pia Sandvik. Foto: Viktor Fremling Bild: Pexels / Pia Sandvik. Foto: Viktor Fremling

Nyhet
13 juni 2024
Sakområde:

Regeringen meddelade idag att man avser att underlätta och öka takten i den svenska industrins gröna omställning, genom att inrätta ett särskilt kontor och tillsätta två industrisamordnare.

– Detta är något som är starkt efterfrågat av industrin och Teknikföretagen. Sverige behöver starkare samverkan mellan staten och industrin, vi behöver enklare tillståndsprocesser och vi måste snabbt få bort onödiga hinder för industrins gröna tillväxt, säger Pia Sandvik, vd på Teknikföretagen.

Pia Sandvik instämmer i regeringens bedömning att industrins gröna omställning är helt avgörande för att nå uppsatta klimatmål, för att möta geopolitiska utmaningar och för att skapa ökad konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri.

Hon ser framför allt att svensk industri är väldigt bra positionerad för den gröna omställningen och att den med rätt förutsättningar har Sverige alla möjligheter att bli världsledande.

– När politiken och näringslivet nu aktivt ska samverka för att underlätta industrins gröna omställning kan Sverige öka sin konkurrenskraft på ett dramatiskt sätt. Det är i de hållbara produkterna och lösningarna som framtiden finns. Där finns tillväxten och de nya jobben, betonar Pia Sandvik.