Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Stärk kompetensen under krisen - Teknikföretagen om regeringens satsning på utbildning

Coronakrisen drabbar företagen hårt och hela det svenska näringslivet påverkas. Företag stänger produktion, efterfrågan på tjänster minskar dramatiskt och permitteringarna skjuter i höjden. Inom industrin finns det en stor oro för risken att förlora kompetens i Coronakrisens spår. Oron driver också på en stark vilja och ett stort engagemang för att bidra till att säkerställa att vi bibehåller och utvecklar företagens och medarbetarnas kompetens.

Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen. Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen.

Nyhet
30 mars 2020
Sakområde:

Den 30 mars presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin. Detta genom att satsa på bland annat utbildning för att stärka Sverige framåt.

Satsningar sker på följande områden:

  • Fler ges möjlighet att utbilda sig till ett bristyrke inom yrkesvux. Medlen till regionalt yrkesvux föreslås öka samtidigt som tillskottet möjliggör en full statlig finansiering av utbildningen.
  • Yrkeshögskolan föreslås förstärkas med 5000 nya platser, korta kurser och kurspaket samt särskilt fokus på utbildningar mot klimatomställning och digitalisering.
  • En försöksverksamhet för en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen för den som redan har yrkeskunskaper, som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleexamen, föreslås införas.
  • Bygga ut och förstärka möjligheter att studera på distans, genom ytterligare stöd till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan.
  • Antalet platser inom högskolan utökas. Dels föreslås en allmän utbyggnad av antalet platser (bristyrken där ingenjörer nämns), dels föreslås fler utbildningsplatser på sommarkurser samt basår.
  • Extra pengar till KPU, kompletterande pedagogisk utbildning. En kortare utbildning som möjliggör för akademiker att komplettera sin utbildning för att bli lärare.
  • Ökade medel för att stärka kapaciteten och utveckla arbetet med distansundervisning vid universitet och högskolor.
  • Medel tillförs också till nätbaserad utbildning, så kallad mooc (massive open online courses), som är avgiftsfri och öppen för allmänheten.

Teknikföretagen ser positivt på förslagen och flera av dem kommer att stärka kompetensförsörjningen till svensk industri på både kort och lång sikt. Satsningar på yrkesvux, snabbare och flexibla vägar inom yrkeshögskolan samt att medel tillförs för nätbaserad utbildning inom universitet och högskolor är viktiga insatser.

Det Teknikföretagen saknar i förslagen är att företagen behöver få ökad tillgång till utbildningar.

– På individnivå är det kraftfulla förslag, men vi ser ett stort behov av att skapa flexibilitet och att öppna upp för nya lösningar som kan bidra till att företagens och medarbetarnas kompetens utvecklas. Här behövs åtgärder som en mer flexibel antagning, validering och skräddarsydda utbildningsinsatser, och inte minst ekonomiska incitament som avdrag för investeringar i kompetens, säger Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen.

– Det är viktigt att politiken förstår vikten av att satsa på företag och medarbetare. Sverige och världen står inför vad som kan komma att bli en historiskt djup lågkonjunktur. Ju tidigare Sverige kan påbörja en återgång mot normalläge och använda tiden väl nu, desto bättre rustade står vi inför framtiden, avslutar Maria Rosendahl.

Läs mer

Mer på Internet https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-jobb-och-omstallning/

Krispaket för jobb och omställning


Senaste nyheterna från Teknikföretagen