Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 21 juni 2021

Centrala tillsvidareavtal om korttidsarbete tecknade på tjänstemannaområdet

Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna har träffat överenskommelse med Unionen och Sveriges Ingenjörer om nya centrala avtal om korttidsarbete. Dessa avtal gäller tillsvidare. De nya avtalen börjar gälla när nu gällande tidsbegränsade avtal löper ut, vilket sker som tidigast den 30 september 2021.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden
Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

De nu gällande avtalen om korttidsarbete på tjänstemannaområdet tecknades i mars 2020 i samband med att Coronapandemin slog till mot Sverige på allvar, och regering och riksdag antog ett antal tillfälligt gällande åtgärder för att hantera situationen. Nu har parterna tecknat nya centrala avtal om korttidsarbete som ska gälla tillsvidare.

– Det finns ett långsiktigt behov av ett permanent system för korttidsarbete. Idag finns det olika former av korttidsarbetessystem i konkurrentländer, så för industrins internationella konkurrenskraft behövs det ett permanent system även i Sverige. Därför har parterna kommit överens om att träffa tillsvidaregällande centrala avtal om korttidsarbete, säger Peter Thornquist, jurist på Teknikföretagen.

Peter Thornquist, jurist på Teknikföretagen.

Under 2020 och 2021 har tillfälliga regler gällt för korttidsarbete. De nya avtalen är dock baserade på de permanent gällande reglerna, som skiljer sig en del från vad som gällt under 2020 och 2021.

Bland annat kommer det så kallade fjärde steget, det vill säga arbetsbefrielse om 80 %, inte längre kunna tillämpas. Löneminskningen för arbetstagare som omfattas av korttidsarbete återgår till de nivåer som följer av det permanenta regelverket och blir därmed betydligt högre än vad som har varit fallet under 2020 och 2021. Det kommer inte heller vara möjligt att tillämpa korttidsarbete på arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist.

Det har även gjorts en översyn och tydliggörande av vissa praktiska tillämpningsfrågor, bland annat om hur löneminskningen ska göras i vissa situationer.

– Av avtalen framgår numera tydligt att löneminskningen under period av korttidsarbete görs på sådana lönehöjningar som följer av lönerevisionen, eller som någon arbetstagare får till följd av befordran eller liknande. På företag som tillämpar provisionslön för tjänstemän bör företag och klubb komma överens om hur provisionslönen ska anpassas till den arbetsbefrielse och löneminskning som följer av korttidsarbetet, säger Peter Thornquist

En annan nyhet är att de lokala parterna ska eftersträva överenskommelser om kompetensinsatser under korttidsarbete, särskilt mot bakgrund av att arbetsgivaren kan erhålla visst statligt stöd för kostnaderna för dessa.

För Teknikföretagens medlemsföretag innebär de centrala tillsvidareavtalen att det finns möjlighet att träffa lokala överenskommelser om korttidsarbete med lokala tjänstemannaorganisationer för Unionen och Sveriges Ingenjörer (det vill säga klubb eller, om sådan inte finns på företaget, regional organisation) även efter det att de tillfälliga lagreglerna och centrala kollektivavtalen upphör att gälla. De nya avtalen börjar gälla när nu gällande tidsbegränsade avtal löper ut, vilket sker som tidigast den 30 september 2021.

En förutsättning för att kunna erhålla det statliga stödet från Tillväxtverket kommer, liksom tidigare, vara att företaget har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som förorsakats av någon omständighet som legat utanför företagets kontroll.

Sedan tidigare finns tillsvidaregällande centrala avtal om korttidsarbete med IF Metall. Det finns därför möjlighet att träffa lokal överenskommelse om och tillämpa korttidsarbete även på arbetarsidan.

Ta del av de nya avtalen i Arbetsgivarguiden.

Ladda ner avtalen i Arbetsgivarguiden

Mer på Teknikföretagen /Korttidsarbete med statligt stöd/

Korttidsarbete med statligt stöd


Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av avtalskommentarerna. Om du inte har ett konto, skapa ett här.