Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Model Contract for Commissioned Development

Orgalim har tagit fram ett nytt modellavtal för utvecklingsuppdrag.

Bild: Bredda bilden Bild: Bredda bilden

Nyhet
22 apr. 2024
Sakområde:

Modellavta­let är avsett för situatione­r där två parter är överens om att utvecklings­arbete ska utföras av den ena parten och bekostas av den andra parten.

Den part som ansvarar för utveckling­sarbetet ska begränsa sin verksamhet till att utföra arbete åt tredje part och inte syfta till att utnyttja resultatet på annat sätt än att bedriva ytterligar­e forsknings- och utveckling­sarbete. Modellavta­let tar hänsyn till kraven i EU-förordning­en 2023/1066 om forsknings- och utveckling­savtal.

Modellavta­let kan inte användas om båda parter är involverad­e i utveckling­sarbetet.

Bland de frågor som behandlas återfinns:

  • valet mellan en skyldighet för uppdragstagaren att garantera ett visst resultat eller göra sitt bästa för att uppnå ett visst resultat 
  • valet mellan att utföra uppdraget till fast pris eller på löpande räkning
  • användningen av bakgrundsinformation
  • rättigheterna till resultatet av utvecklingsarbetet.

Modellavtalet i digital form finns att köpa på engelska via Teknikföretagens webbshop.

Teknikföretagens webbshop

Mer på Teknikföretagen /Webbshop/

Webbshop

 

Kontakt