Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 06 apr. 2020

"Vi ser en stor ökning av antal bolag som tar kontakt med oss"

Fem frågor till Björn Widlert, chef för Medlemsenheten på Teknikföretagen. De har till uppgift att värva nya medlemmar, samt att hjälpa redan befintliga medlemsföretag med administrativa frågor kring medlemskapet och även vissa arbetsgivarfrågor om till exempel arbetstillstånd och pensioner.

Björn Widlert, chef för Medlemsenheten på Teknikföretagen.
Björn Widlert, chef för Medlemsenheten på Teknikföretagen.

Om det här hade varit en vanlig dag på jobbet, vad hade du och ditt team gjort då?

Vi hade förmodligen haft kontakt med bolag som vi tror skulle kunna ha nytta av ett medlemskap i Teknikföretagen. Så hade vi säkert haft kontakt med flera befintliga medlemsföretag kring exempelvis arbetstillstånd och hur regelverket ser ut för att anställa medarbetare från länder utanför EU, kanske för att hjälpa dem hantera praktiska ansökningar hos Migrationsverket.

Ett normalt år har vi mer omfattande kontakter med kanske 400 bolag om att bli medlemmar, och därutöver ett stort antal kortare samtal. Vi hjälper även ett stort antal medlemsföretag med administrativa frågor kring exempelvis namnbyten och fakturaadress. Vi är totalt fem, utöver mig så är vi två värvare samt två medlemsadministratörer. Just nu under Coronakrisen är vi inne på kontoret en i taget, så att vi alltid är bemannade för att ta emot exempelvis post och ansökningar.

Vad är ert viktigaste fokus nu då, i dessa ovanliga tider?

Företagen har framför allt fokus på andra frågor än vanligt, men det varierar mycket. Om man är i en bransch där efterfrågan har dykt, så har man extremt fullt upp med att rädda sin verksamhet. Eller så är man kanske i en bransch som levererar till sjukvården, och har ännu mer fullt upp än vanligt.

Vi ser också en stor ökning av antal bolag som tar kontakt med oss, och inte tvärtom. Ofta är det företag som redan gått och funderat på medlemskap men inte kommit till skott, och som nu tar tag i frågan för att de ser att de nu behöver extra mycket hjälp och stöd. En stor skillnad är att vi inte har några fysiska möten. Alla kontakter sker nu på telefon eller via skype och teams.

Vad är det företagen behöver? 

Det är ofta väldigt konkreta frågor. Det handlar i flera fall om företagare som ser att de behöver genomföra tuffa åtgärder för att företagen ska kunna överleva. Här finns både oro och en stark känsla av brådska, frågor som man behöver hjälp med snabbt. Och ofta börjar vår rådgivning och stödet redan under diskussionen om medlemskap.

Vi har ingen karenstid för hur snabbt vi kan ge nya medlemmar hjälp, det är en bedömningsfråga från fall till fall. Om man har en tvist som har uppstått innan man blivit medlem går vi normalt inte in med stöd i just den tvisten, men mycket råd och stöd får man annars hjälp med från dag ett när man blir medlemsföretag.

Finns det några särskilt svåra problem att lösa?

Eftersom det står still i ekonomin är det ett generellt problem för många företag att dels få insatsvaror, dels att få avsättning för det man producerar. Efterfrågan har försvunnit. Ett mer specifikt problem är inreseförbundet, som ställer till det extra mycket för den som vill anställa någon utanför EU. Bolag som behöver rekrytera kan få problem med om och när personen faktiskt kan börja jobba. Även om en person beviljas arbetstillstånd så går det inte att säga när personen kan resa in i landet. Här finns en oro från både individer och företag.

Som lagstiftningen se ut idag, så måste personen resa in i Sverige inom fyra månader från arbetstillstånd beviljats. Om man inte gör det kanske tillståndet kan upphävas. Och inresan kan dröja av praktiska skäl, att man kanske letar bostad eller väntar på dagisplats. Migrationsverket är medvetna om problemet. Vi upplever att de försöker vara flexibla när de kan, men lagstiftningen är stelbent.

Det pågår ju en utredning om de så kallade kompetensutvisningarna, och hur det hämmar företagens behov av att rekrytera utländsk kompetens. Frågan ställs på sin spets nu av den här extrema situationen. Vissa av de här frågorna blir väldigt uppenbara, och det står klart att vi behöver kunna göra helhetsbedömningar, mer individbaserat och inte påverkas av utomstående faktorer.

Vad hoppas du, på lite längre sikt?

Det första jag hoppas är att man så snart det bara går, helst redan inom ett par veckor, kommer igång med serologiska tester. Då skulle man kunna testa vilka som har haft viruset och därmed är immuna. Vissa läkare och smittskyddsforskare bedömer att uppemot trettio procent av befolkningen redan kan ha haft viruset. Då kan dom som har varit smittade och är immuna gå tillbaka till vanligt arbete. De som är immuna kan jobba i sjukvården, ta hand om folk som är sjuka och dem som riskerar att bli sjuka, utan att själva vare sig kunna smitta eller riskera att bli smittade. Det är min stora förhoppning, så att åtminstone delar av befolkningen kan återgå till ett vanligt liv, utan hälsorisker för någon. Det perspektivet måste lyftas, för här finns en jättepotential. 

Annars fortsätter vi att göra det vi är bra på - pratar med och avlastar bolag i frågor som de faktiskt kan få hjälp med, och det är väldigt tacksamt. Allt som Teknikföretagen gör är sånt som gör skillnad för företagen, både när det är oroligt och när det är vanlig vardag. Man har hjälp och stöd av oss i alla lägen, oavsett om man behöver växla upp och anställa, eller när man måste växla ner med alla de tuffa och jobbiga beslut det medför.