Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English
Information med anledning av corona

Så ställer Teknikföretagens medlemmar om under krisen

För att klara det skriande behov av skyddsutrustning som uppstått med anledning av pandemin är det många företag som ställer om sin verksamhet.

Teknikföretagen har startat en grupp bestående av företag som vill ställa om och bidra med materialframställning, tjänster och kompetens. Dels för att klara det akuta läget men också för att på längre sikt säkra tillgången i samhället vid framtida kriser. 

Gruppen ska koordinera och kommunicera medlemsföretagens förmåga och intresse av att bidra till försörjning av personlig skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och annan materiel, tjänster och kompetens för samhällets beredskap under Covid-19-pandemin samt bidra till framtida beredskap på kort, medellång och lång sikt. 

Vidare kommer gruppen verka för dialog med relevanta myndigheter och offentliga aktörer för att uppnå en samlad behovsbild samt underlätta samverkan och förbättra och effektivisera samhällets samlade krishanteringsförmåga.

Vill du komma i kontakt med gruppen? Maila skyddsutrustning@teknikforetagen.se.