Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Information med anledning av corona

Så ställer Teknikföretagens medlemmar om under krisen

För att klara det skriande behov av skyddsutrustning som uppstått under pandemin är det många företag som ställt om sin verksamhet till tillfällig produktion av skyddsutrustning.

Under pandemin samlade Teknikföretagen en grupp av företag som ville ställa om och bidra med materialframställning, tjänster och kompetens. Dels för att klara det akuta läget men också för att på längre sikt säkra försörjningen av kritisk materiel i samhället vid framtida kriser. 

Gruppen har koordinerat och kommunicerat medlemsföretagens förmåga och intresse av att bidra till försörjning av personlig skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och annan materiel, tjänster och kompetens för samhällets beredskap under Covid-19-pandemin. Målet har också varit att bidra till samhällets framtida beredskap på medellång och lång sikt. 

Under pandemin har gruppen fört en nära dialog med relevanta myndigheter och offentliga aktörer för att uppnå en samlad behovsbild och för att underlätta samverkan och förbättra och effektivisera samhällets samlade krishanteringsförmåga.

Teknikföretagens rekommendationer för en förnyad och förbättrad krisberedskap

Baserat på erfarenheterna under pandemin och som ett resultat av dialogen med myndigheterna har gruppen tillsammans med Teknikföretagen tagit fram ett antal rekommendationer som återfinns i detta dokument.

  1. Ny inriktning för krisberedskapen
  2. Det offentliga som garant när marknaden riskera att sättas ur spel
  3. Ett samordnat och tydligt ansvar och mandat i kris
  4. Förstärkt samarbete mellan det offentliga och näringslivet
  5. Förstärkt beredskapshållning genom omsättningslager, digitalisering och flexibel produktion
  6. Identifiering av kritiska företag & förnödenheter före en kris
  7. Verka för en europeisk krisberedskap och grundläggande produktionskapacitet
  8. Transportkapacitet vid kris

 

Läs mer om Teknikföretagens rekommendationer

PDF 0,4 MB

Teknikföretagens PM om medlemsföretagens erfarenhet av omställning av produktion under kris