Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

En allvarlig situation präglad av dialog och lyhördhet

Sex frågor till Patricia Kempff, Näringspolitisk chef på Teknikföretagen, som samarbetar nära med regeringen och andra organisationer för att på olika sätt möta Coronakrisen.

Patricia Kempff, Näringspolitisk chef på Teknikföretagen. Patricia Kempff, Näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Nyhet
30 mars 2020
Sakområde:

Du leder det näringspolitiska arbetet på Teknikföretagen. Hur skulle du sammanfatta läget just nu? 

Jag är försiktigt optimist och ser att det är otroligt mycket som har hänt på enormt kort tid. Det känns som om både organisationen och hela samhället snabbt har lyckats ställa upp, för att möta en väldigt allvarlig situation. Vår industri är normalt skicklig på att krishantera men att ställa om så här rekordsnabbt skapar ett mycket tufft läge, nu ser vi varsel på minst 70 000 personer i vår sektor. Vi måste säkerställa att vårt arbete fortsatt tillför värden för våra företag oavsett var de befinner sig och därför självklart också vara lyhörda för omprioriteringar.  

Vad har ditt och dina medarbetares viktigaste fokus varit, under Coronakrisen? 

Vi har mer än tidigare arbetat nära den politiska ledningen och delar av oppositionen. Den senaste månaden har vi haft flera möten med regeringen, bland andra Statsministern, Finansministern och Näringsministern. Vi har också arbetat nära flera kollegor i de andra arbetsgivarorganisationerna och våra medlemsföretag. Jag är glad att konstatera att vi tillsammans har ställt om till en väl fungerande krisprocess. Det viktiga är att bredda perspektivet - att utöver att fokusera på smittspridningen och samhällsskydd, se och bemöta de ekonomiska konsekvenserna men också medverka till en konstruktiv återhämtningsplan.

Vad händer i det fortlöpande arbetet, mer konkret?  

Det viktigaste är att den tidigare segdragna processen om korttidsarbete kommit på plats från den 7 april, med retroaktivitet från 16 mars. Nu jobbas det på högvarv för att förenkla för Tillväxtverket och plocka upp frågor som kräver lagändring hos lagstiftaren. Att vi är lyhörda för vilka enheter, processer och delar av vår verksamhet som ska involveras, och snabbt kunna agera på det. I sammanhanget känns det viktigt att säga att vissa delar av vår verksamhet rullar som vanligt, med god fart. Men precis som våra medlemsföretag gör, så måste vi ta fram en nu prioriteringsordning på kort och lång sikt, vad är det vi mest behöver göra i varje skede? Vi fortsätter hålla i viktiga samtal med olika referensgrupper, gör nya scenarioanalyser och ställer kanske nya frågor. Agendorna förskjuts i flera fall framåt, men det gör vi i samråd med politiken. Det här är på många sätt ett bra tillfälle att tänka nytt, utanför lådan. 

Coronakrisen är ju global, hur påverkar det våra internationella relationer?

Det är redan och kommer att bli ett allt större tryck på samordning inom EU och påverkan via bland andra vår europeiska samarbetsorganisation Orgalim, men också genom Svenskt Näringsliv och Business Europe. Sveriges regering och framför allt Sveriges handelsminister agerar starkt för fortsatt handel. Brist på vissa insatsvaror och komponenter i länder som Frankrike och Belgien tvingar till slut vår tillverkningsindustri i Sverige att stanna. Det är så tydligt hur sårbara värdekedjorna är, när en viss del av dem kortsluts.

Kan du säga något om andra viktiga kontakter och samarbetsytor?

Just nu har jag många kontakter med industrigruppen, och med mina kollegor, de näringspolitiska cheferna i de större branschorganisationerna. Vi har ett PA-chefsnätverk som har regelbundna virtuella möten, och det finns också en intern och en extern coronagrupp som står i ständig kontakt. I dessa och andra grupperingar jobbar vi nu vidare kring vissa frågor, exempelvis den om korttidsarbete mellan våra jurister och min avdelning. En central del av vårt arbete är att kommunicera, och här kommer vi löpande samla den viktigaste informationen på teknikforetagen.se/corona där en nyskapad arbetsgrupp har fått ansvar för att fortlöpande samla medlemsviktig information.  

Vad hoppas du att arbetet ska leda till, på lite längre sikt?

Trygga och säkra lösningar behövs, för att både vi och ekonomin ska komma tillbaka till det normala. Det vore självklart enormt glädjande om vi kan vi bidra till detta. Och det är också viktigt att vi lär oss någonting för framtiden - vad var det vi gjorde, och hur gjorde vi det? Men först hoppas jag självklart att vårt hela samhälle klarar sig igenom krisen på kortast möjlig tid.