Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Information med anledning av corona

Coronakris: Teknikföretagens åtgärdspaket

Sverige och världen står inför vad som kan komma att bli en historiskt djup lågkonjunktur. Akut handlar det om att rädda lönsamma företag från konkurs. Men om företagen ska överleva krävs också att samhällets hjul åter börjar snurra som vanligt. Därutöver innebär Coronakrisen ett nödvändigt tillfälle för staten att påskynda arbetet med de omställningar samhället och industrin står inför. Här presenterar vi Teknikföretagens åtgärdspaket för att lindra de negativa effekterna av Coronakrisen.

teknikforetagens-atgardspaket (1).jpg

Teknikföretagens åtgärdspaket

1. Plan för återgång till det normala

Även om det inte går att sätta slutdatum på krisen så inleder många av våra medlemsföretag nu planering för hur en mjuk återstart av verksamheten ska gå till. Det handlar i mångt och mycket om rutiner som gör att medarbetare känner sig trygga med att gå till jobbet. Det arbetet behöver speglas på samhällsnivå för att människor ska känna sig trygga i offentliga miljöer. En återstart kräver också att grundläggande samhällsservice, så som skola och barnomsorg, fortsatt fungerar.

2. Tydligare regler för korttidsarbete efterlyses

För att korttidsarbetet verkligen ska underlätta för företagen att genomföra nödvändiga åtgärder måste oklarheterna i regelverket omgående redas ut. Det handlar bland annat om att arbetsgivaren måste vara helt fri i sin bedömning av vilka individer och funktioner som är kritiska för verksamheten. Arbetsgivaren behöver dessutom ha möjligheten att anordna kompetenshöjande insatser under den arbetsfria tiden utan att stödet riskeras.

» Läs mer - Efterlyses: tydligare regler för korttidsarbete

3. Öppna gränser en förutsättning för Sveriges välstånd

De gränshinder som uppstått inom EU, både för leveranser och medarbetare, måste omedelbart upphöra. Den inre marknadens fria rörlighet för varor, tjänster och kapital är avgörande för Sveriges och EU:s ekonomier. För att underlätta för företag att hitta nya leverantörer, och för att snabbare komma åter på fötter, föreslår vi även tullfrihet för industrins insatsvaror.

» Läs mer - Ta bort importtullar på industriella insatsvaror

4. Ambitiös forskningspolitik viktigare än någonsin

Långsiktig och ambitiös FoI-politik är en av grundstenarna i Sveriges specialisering som kunskapsnation och en avgörande faktor till att världsledande företag har sin verksamhet i Sverige. Med en fyraårig Forsknings- och Innovationsproposition till hösten är det kanske mer viktigt än någonsin att ambitionsnivån för Sveriges roll i forskning och teknisk utveckling inte lider skada av den innevarande krisen. Teknikföretagen efterlyser en blocköverskridande FoI-beredning som trots kris säkerställer att Sverige inte frångår ambitionen att vara en ledande kunskapsnation. 

» Läs mer - Teknikföretagens inspel till FoI-propositionen

5. Satsningar på kunskap och kompetensutveckling bygger konkurrenskraften framåt

Coronakrisen riskerar att övergå i en kompetenskris med en hög arbetslöshet, ett stort antal korttidspermitterade och kunskapstapp då projekt och utbildningar satts på paus. Satsningar på kompetens kan ta Sverige ur krisen. Högskolor och universitet behöver få finansiering för att kunna öppna upp och paketera om kurser mot yrkesverksamma, det finns många utbildningar och kurser men de behöver anpassas och modifieras. Det behövs också ekonomiskt stöd till företagen för att stimulera kompetensinvesteringar och validering. Vi menar också att det behövs en plattform där tillgängligt och relevant utbildningsutbud finns samlat.

» Läs mer Teknikföretagens policy för livslångt lärande

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Teknikföretagens näringspolitiska program 2020/

Teknikföretagens näringspolitiska program 2020

Mer på Teknikföretagen /Teknikföretagens agenda för återstart/

Teknikföretagens agenda för återstart