Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 02 apr. 2020

Så arbetar Teknikföretagen i krisen

Coronakrisen har på kort tid förändrat förutsättningarna för stora delar av det svenska näringslivet. Hos Teknikföretagen innebär det att en stor del av vårt arbete just nu fokuseras till att hjälpa medlemsföretagen. Det handlar dels om arbetsrättslig rådgivning, dels om nära dialog med politik och myndigheter, säger Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg.

Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.
Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.

Coronakrisen drabbar många branscher hårt – hur ser det ut i teknikindustrin?

– I stort sett alla våra medlemmar har drabbats av krisen, om än i olika omfattning och av olika anledningar. Hos flera av de stora bolagen har produktionen stoppats för att leveranskedjorna är brutna. Det får konsekvenser för underleverantörsledet – jag har talat med medlemmar där verksamheten har gått från hundra till noll på två dagar. Men även om leveranserna hade fortsatt som vanligt är det stora problemet den efterfrågekris som uppstår när hela länder stänger ned. Det påverkar industrin och det påverkar hela i stort sett hela det övriga näringslivet. 

Hur märks krisen av hos Teknikföretagen?

– Just nu ligger fokus på att hjälpa våra medlemmar genom krisen. Vi använder alla våra kontaktytor till medlemsföretagen – webbsidan, personliga kontakter, regionstyrelser, referensgrupper och sändlistor för att informera och samla in information om det ständigt föränderliga läget. Med utgångspunkt i detta leder jag Teknikföretagens Coronagrupp där vi fattar strategiska beslut om hur vi bäst kan ge det arbetsrättsliga stöd som medlemmarna behöver och vilka politiska beslut regeringen behöver fatta för att leda oss ur krisen och åter till det samhälle vi är vana vid.

Vilka frågor ställer medlemsföretagen just nu?

– Både på mail och telefon får vi nu väldigt många frågor, framförallt om hur stödet vid korttidsarbete fungerar i praktiken. Vi har därför tagit fram en omfattande lista med frågor och svar i vår arbetsgivarguide. Denna uppdateras löpande – så fort vi får ny information så kompletterar vi hemsidan. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det finns fler stöd än korttidsarbete. Vi har därför samlat all information på teknikforetagen.se/corona

Hur går dialogen med politiken? 

– Som vd för Teknikföretagen är jag sektorrepresentant för hela den svenska industrin i dialog med regeringen. I de möten vi haft med statsministern och ytterligare ministrar de senaste veckorna upplever jag att de lyssnar på oss och tar våra synpunkter på största allvar. I det första krismötet med statsministern talade vi om stöd utifrån bolagens likviditet och arbetsrättsliga frågor. När det nu blivit klart att krisen kommer pågå en tid framöver behöver vi åtgärder för att hantera efterfrågekrisen och en handlingsplan för att återgå till det normala.  

Vilken väg ser du framåt? 

– Det är viktigt att förstå att krisen kommer gå över. Samtidigt måste vi vara realistiska. Det kommer inte gå fort, och det kommer bli värre innan det blir bättre, och risken är att vi hamnar i en djup ekonomisk kris. Därför måste vi ta ett steg i taget och fokusera på lösningar utifrån situationen vi befinner oss i. Från Teknikföretagens horisont är vägen given – vi gör allt i vår makt för att hjälpa våra medlemmar, dels med rådgivning, dels genom nära dialog med regeringen och oppositionspartierna.