Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

"Alla våra medlemsföretag har en ovanlig situation"

Fem frågor till Christina Freese Ingesson, tf vd vid Teknikföretagens Branschgrupper, som driver och utvecklar ett 30-tal självständiga bransch- och intresseorganisationer, med sammanlagt cirka 800 medlemsföretag verksamma inom en stor rad områden, bland annat miljö och energi, försvar och säkerhet, hushållsapparater och fastighetsteknik.

Christina Freese Ingesson, tf vd vid Teknikföretagens Branschgrupper. Christina Freese Ingesson, tf vd vid Teknikföretagens Branschgrupper.

Nyhet
01 apr. 2020
Sakområde:

Hur påverkar coronakrisen ert arbete och era medlemmar?

Medlemsföretagen drabbas väldigt olika beroende på vilken bransch de tillhör. Vissa företag har en ökad orderingång, samtidigt som andra har totalt stiltje utifrån att deras största kunder har stängt ner sin verksamhet eller tillverkning. Medlemsföretag kan inte exportera som planerat eftersom leveranser inte tas emot.

Många företag har haft servicepersonal som hamnat i karantän runt om i världen, eller inte kunnat leverera då det är omöjligt att utföra installationer i andra länder. Vissa stora projekt har stoppats samtidigt som andra projekt tidigareläggs. Dessutom påverkas försäljningen eftersom många länder är stängda, och säljarna inte kan resa. Flera utnyttjar erbjudandet om korttidsarbete och många har sagt upp konsulter. Men flera företag nämner att man tack vare Lehmann-kraschen har varit bättre rustade för denna kris.

Vissa av våra föreningar behöver stöd med sin krishantering. Det finns en stor oro för att skolor och förskolor ska stänga och för det ska införas fler undantagsregler. Vi uppdaterar hemsidor med information till medlemmarna. Där handlar mycket just nu om vilket stöd som företagen kan få. Men det blir också ett nytt fokus på nya frågor. Vi är vana att arbeta nära företagen och bra på att ställa om, oavsett om det är en pandemi eller nya regelverk.

Finns det några av era branscher som just nu har det extra tufft?

Ja, bland andra de företag som arbetar uteslutande mot fordonssektorn. Ett exempel är ett företag som gör påbyggnader på lastbilar, de påverkas kraftigt av att de stora fordonstillverkarna har permitterat sina medarbetare. Andra exempel är alla exportberoende branscher och så alla dem som levererar olika slags teknisk service till våra företag, som är beroende av att vi använder deras tjänster. Men alla våra medlemsföretag har en ovanlig situation, och vi gör vårt allra bästa för att ge dem det bästa stöd som vi kan, utifrån deras individuella behov och situation.

Vad fokuserar ni allra mest på just nu?

Vi arbetar med att informera och stötta branschföreningarna och deras medlemmar, samt med att ställa om och ställa in kurser, event och arrangemang. Mycket flyttas till hösten, som vi hoppas ska bli en väldigt intensiv period, på ett bra sätt. Vi ser över vår medverkan och vårt engagemang i globala mässor och vad inkomstbortfall kommer betyda för branschen. Vi lyssnar in behov och reaktioner på åtgärder, för att kunna ge feedback. Så arbetar vi också med att påverkapolitiker och myndigheter om exempelvis barnomsorgen och de företag som behöver kunna utföra servicearbeten vid en eventuell nedstängning.

Det är många extrainsatta styrelsemöten och arbetsgruppsmöten. Fysiska årsmöten omvandlas till digitala, och vi jobbar mycket med att erbjuda alternativa former för möten och utbildning. En viktig fråga är att minimera ekonomisk skada från olika typer av ingångna avtal och åtaganden i samband med planerade möten, mässor och event, samtidigt som vi bibehåller goda relationer med alla involverade. En ljusare del är fokus på planeringen för aktiviteter när vardagen åter normaliseras, när Kina och tillverkningen där är i gång igen. Vi arbetar också som vanligt med att besvara remisser och att ha myndighetskontakter.

Era medlemmar finns i olika branscher, allt från järnvägsprodukter och energiteknik till mjukvaruutveckling, hushållsapparater och fordonsbesiktning. Hur hanterar ni ett så brett uppdrag i de osäkra tider som råder nu?

Vi är duktiga generalister med stora och bra kontaktnät och ingångar hos berörda myndigheter, samtidigt som vi har en djup förståelse för de enskilda branscherna och medlemsföretagens dagliga verksamhet. Våra branschansvariga har ett nära samarbete med respektive branschförenings styrelse och kommittéer och utbyter internt erfarenheter sinsemellan, för att hjälpas åt att lösa saker och bidra på bästa sätt

En utmaning för oss som branschkansli är att det i en normal verksamhet inte är full aktivitet från alla föreningar vid exakt samma tidpunkt. Men så är det nu, och då får vi arbeta hårt för att hinna hjälpa alla med det som de just nu behöver bäst, allt från att planera om till att ge hjälp och råd i krishantering.

Du är själv tillförordnad vd, och tillträdde för några veckor sen. Hur är det att direkt hamna i ett så extraordinärt läge?

Jag har lyckan att arbeta med en väldigt kompetent grupp av medarbetare som alla är vana att arbeta självständigt, vilket gör det lättare i den här situationen. Alla har snabbt anammat ett digitalt arbetssätt och har också insett vikten av att även så här på distans ha ett ramverk för dagen med morgonmöten och digitala kafferaster, som komplement till alla andra möten.

Mer om Teknikföretagens Branschgrupper

Mer på Internet https://www.tebab.com/

Mer om Teknikföretagens Branschgrupper på deras hemsida