Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Ta bort importtullar på industriella insatsvaror

Industrier runt om i Europa stänger ner sin produktion på grund av åtgärder för att stoppa spridningen av Coronaviruset. Det får stora konsekvenser för industrin i Sverige där det råder en omfattande komponentbrist. Under gårdagen skickade Teknikföretagen ett förslag till regeringen om att EU tillfälligt ska införa nolltullar på import av industriella insatsvaror, för att motverka den mest akuta komponentbristen.

Joel Jonsson, ansvarig för handelspolitiska frågor på Teknikföretagen. Joel Jonsson, ansvarig för handelspolitiska frågor på Teknikföretagen.

Nyhet
01 apr. 2020
Sakområde:

De åtgärder som tagits för att stoppa spridningen av Coronaviruset (Covid-19) i Europa har fått stor inverkan på svensk industri. 

– För att motverka den mest akuta komponentbristen föreslår Teknikföretagen att EU tillfälligt ska införa nolltullar på import av industriella insatsvaror, säger Joel Jonsson, ansvarig för handelspolitiska frågor på Teknikföretagen och fortsätter:

– Det kan underlätta för industrin i Europa att nyttja underleverantörer i tredjeland för att förse det behov som uppstår på grund av nedstängd produktion inom EU. Detta kan vara extra gynnsamt för industrin i Sverige, som för närvarande inte har lika strama restriktioner som i andra länder för att begränsa spridningen av Coronaviruset.

Teknikföretagen anser även att EU bör föra en dialog med de länder som omfattas av EU:s frihandelsavtal för att tillfälligt anpassa de ursprungsregler som regleras i avtalen utefter ett högre innehåll från tredjeland. Detta för att inte begränsa svenska och europeiska företags möjligheter till vidare export. 

– Det är en förutsättning för att europeiska exportföretag ska kunna nyttja en ökad tillgång till underleverantörer i länder utanför EU, säger Joel Jonsson och avslutar:

– Förslaget skulle möjliggöra för svensk industri att skapa och dra nytta av nya värdekedjor för att upprätthålla produktionen, samt öka befintlig tillverkning i tredjeland där storskalig produktion är möjlig.

Läs mer

PDF 0,0 MB

Eliminera importtullar på industriella insatsvaror - Teknikföretagens förslag

 

Har ditt företag påverkats av komponentbrist? Kontakta:


Senaste nyheterna från Teknikföretagen