Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Efterlyses: tydligare regler för korttidsarbete

Regeringens nya stöd till korttidsarbete kan innebära att många industrijobb kan räddas, men regelverket är nytt och krångligt att tolka. Nu har Teknikföretagen, SAAB, Volvo Cars, Volvo Groups och Scania lämnat in en begäran till Tillväxtverket om förtydliganden på en rad punkter.

Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikföretagen. Foto: Svensk Handel Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikföretagen. Foto: Svensk Handel

Nyhet
31 mars 2020
Sakområde:

Teknikföretagen har tillsammans med medlemsföretagen SAAB, Volvo Cars, Volvo Group samt Scania lämnat in en begäran till Tillväxtverket, om tydligare regler för hur de ska tolka den nya lagen om korttidsarbete. Lagen ska underlätta för företagen att genomföra åtgärder för att snabbt kunna minska sina kostnader, för att möta effekterna av den globala Coronakrisen.

Den var ursprungligen aviserad till senare i år, men har nu tidigarelagts som en del av ett av de krispaket som regeringen tagit fram för att möta den akuta situationen i de svenska företagen. Eftersom det har gått väldigt snabbt, så finns det fortfarande många frågetecken kring hur lagen ska tolkas. Frågor som ställs till Tillväxtverket, som har fått till uppdrag att administrera det nya stödet.   

– Vi har förarbeten och det som Tillväxtverket hittills har skrivit om tolkning, men det är inte enkel materia, särskilt inte när arbetet ska bedrivas på olika sätt i olika typer av företag. Vi behöver därför få klarhet i hur reglerna ska tolkas och på att de slutsatser som vi har dragit stämmer med hur Tillväxtverket ser på saken, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Det är stora stöd som nu kommer att gå ut från staten, och en paragraf som säger att om man gör fel, så blir man återbetalningsskyldig. Det vore förödande för företagen, anser Tomas Undin, som nu hoppas få snabb respons.

Utgångspunkten för att få stöd är att arbetsgivaren ska använda sig av alla tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Vilka åtgärder som kan anses tillgängliga och tillräckliga får bedömas utifrån förhållandena hos den arbetsgivare som har ansökt om stöd. Det handlar bland annat om vad som ska gälla vid exempelvis förändringar i arbetstidsförläggning, samt vilken personal och vilka funktioner som kan betraktas som verksamhetskritisk.

Teknikföretagen och bolagen anser att flera juridiska personer, driftsenheter eller andra organisatoriska enheter inom samma koncern ska kunna söka gemensamt och att stödet måste utgå från den kunskap företagen har om den egna verksamheten.

– Arbetsgivarna måste vara helt fria i sin bedömning av vilka individer och funktioner som är kritiska för verksamheten, samt avgöra hur arbetstid och arbetsbefrielse ska förläggas, säger Tomas Undin.

– Vi anser också att det måste finnas en förståelse för att en koncern eller bolag består av flera olika sorters verksamhet, och att det kan finnas behov av att både gasa och bromsa samtidigt. Att viss verksamhet inom ett bolag eller koncern går ekonomiskt bra ska inte omöjliggöra en ansökan om stöd för en till annan del av verksamheten. 

Enligt de centrala avtalen som tecknats med anledning av lagen om korttidsarbete ska företagen försöka bedriva utbildning och kompetensutveckling av de medarbetare som berörs, under den tid som korttidsarbete pågår. Det har även varit statens uppfattning att det är lämpligt att utbildnings- och kompetenshöjande insatser anordnas under tiden arbetstagarna inte arbetar. Teknikföretagen och bolagen önskar sig därför också tydlighet kring hur det här området ska tolkas.

–  Som vi ser det ska arbetsgivaren kunna anordna utbildning och kompetenshöjande insatser under arbetsfri tid utan att stödet riskeras. Om det finns minsta risk för att utbildnings- och kompetenshöjande insatser kommer att riskera stödet kommer företagen inte att vidta sådana åtgärder, säger Tomas Undin.

Läs hela inspelet till Tillväxtverket här (Kräver inloggning)

PDF 0,2 MB

Begäran om Tillväxtverkets klargörande av reglerna om stöd vid korttidsarbete