Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 29 maj 2020

Industrin vill se testning av covid-19

I slutet av mars uppdrog regeringen åt Folkhälsomyndigheten att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19. Samma vecka inledde flera industriförbund, däribland Teknikföretagen, ett intensivt arbete med att analysera vilka tester som står till buds, för att kunna bidra med industrins perspektiv på nyttan med testning.

Bo Niklasson.
Bo Niklasson.

Arbetet genomfördes av en arbetsgrupp i samarbete med virologen Bo Niklasson, tidigare ansvarig för allvarlig virussmitta vid Folkhälsomyndigheten (dåvarande Smittskyddsinstitutet). Resultatet sammanfattades i ett PM och en checklista med konkreta förslag, som sedan överlämnades till regeringen och enskilda partier. 

Vi ställde några frågor till Bo Niklasson om förslaget och vad som händer med frågan om testning just nu.

Vad innebär det förslag som bland andra Teknikföretagen står bakom, när det gäller testning?

Förslaget är att uppdra åt varje region att följa immunitetsutvecklingen genom testning av representativa stickprov. Det skulle ge en klarare nulägesbild av var Sverige och enskilda regioner befinner sig på den så kallade epidemikurvan. I förslaget ingår att testningen upprepas med två veckors mellanrum, på så vis skulle även förändringstakten bli tydlig.

Varför är immunitetstestning viktigt för industrin?

Restriktionerna behöver fasas ut för att en återstart av Sverige ska bli möjlig. Genom den nationellt koordinerade testning som vi har föreslagit får vi tillförlitliga data dels om hur immuniteten ser ut i dag, dels om hur den har utvecklats över tid. Den kunskapen ger förutsägbarhet och ett viktigt underlag för trygga beslut när samhället ska börja öppnas igen. 

Har immunitetstestning genomförts i enlighet med förslaget?

Nej, tyvärr inte. Det genomförs allt fler tester, både immunitetstester och tester av virusförekomst, men provtagningen sker fortfarande inte i varje region och den görs inte på det strukturerade och koordinerade sätt som vi har föreslagit. Därmed får vi inte de svar om immunitetsläget som industrin och näringslivet behöver.

Varför tar det så lång tid att få immunitetstestning på plats?

De första immunitetstesterna hade kvalitetsproblem, men i en akut situation som denna kan man inte vänta på perfekta lösningar. Vårt förslag är att blodproverna ska sparas och testas på nytt när förfinade metoder blir tillgängliga. Även de bästa immunitetstesterna missar en andel av dem som haft infektionen med lindriga eller inga symptom, men testning på befolkningsnivå ger ändå viktiga svar.

Det talas om att alla kanske inte blir immuna, vad innebär det?

All samlad kunskap talar för att i princip alla som har träffat på viruset har någon grad av immunitet. En annan grupp, däribland barn, har bara en liten mottaglighet för just detta coronavirus och bidrar därför mycket lite till smittspridningen. När man lägger ihop pusselbitarna kan man förstå nuvarande långsamma inbromsning, den som många hade förutspått. 

Vad behöver göras nu för att vi inte ska förlora ännu mer tid?

Vi behöver snarast komma igång med regelbundna stickprovsundersökningar i hela landet, och testa både immunitet och virusförekomst. Om vi dessutom kommer överens med våra grannländer om koordinerad provtagning så kan diskussionen om öppna eller stängda gränser mellan våra länder baseras på fakta istället för som nu, på känslor och gissningar.

Vad kan regeringen göra för att bidra till en positiv bild av Sverige i omvärlden?

Svaret är detsamma som på föregående fråga. Uppmärksamheten kring Sveriges strategi har skapat oro kring smittläget i vårt land. En noggrann och regelbunden övervakning av andelen immuna och smittade ger inte bara oss själva de verktyg vi behöver för bra beslut, det blir också underlag för förtroendefulla diskussioner med vår omvärld.

Om Bo Niklasson

Bo Niklasson är forskande läkare med specialutbildning från amerikanska arméns avdelning för allvarliga smittor. Han var tidigare ansvarig för allvarlig virussmitta vid dåvarande Smittskyddsinstitutet samt Director vid WHO Collaborating Center, med särskilt ansvar för allvarliga virusinfektioner.

Till meritlistan kan även läggas att han har praktiska erfarenheter från hanteringen av Ebolautbrottet på 1990-talet och har varit adjungerad professor i virologi vid Karolinska Institutet. Industriorganisationerna genomförde arbetet i samarbete med konsultföretaget New Republic, som anlitar Bo Niklasson som expertrådgivare under coronavirusutbrottet.

Visa mer