Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 25 mars 2021

Riksdagen beslutar om att förlänga nuvarande stödnivåer vid korttidsarbete

Riksdagen har den 24 mars beslutat att förlänga de nu gällande reglerna för storleken på det statliga stödet och de löneminskningsnivåer som gäller vid korttidsarbete. Nuvarande nivåer ska enligt beslutet gälla fram till och med den 30 juni 2021.

I enlighet med tidigare beslut i riksdagen skulle nuvarande stöd- och löneminskningsnivåer upphöra att gälla 31 mars 2021. Därmed skulle det statliga stödet minska och arbetstagarnas löneminskning vid korttidsarbete ha ökat.

Riksdagen har nu förlängt nuvarande regler till och med den 30 juni 2021. Detta innebär, förutom att det statliga stödet fortsätter utgå på samma nivå som tidigare, att företagen vid korttidsarbete ska fortsätta att tillämpa de nu gällande nivåerna på löneminskning. För medlemsföretag som tillämpar korttidsarbete även efter den 31 mars 2021 är det mycket viktigt att man ser över sina lokala överenskommelser och säkerställer att den löneminskning som anges i den lokala överenskommelsen är korrekt utifrån lag om stöd vid korttidsarbete.

Det är inte möjligt att i lokal överenskommelse ha någon annan löneminskningsnivå än den som följer av centrala avtal och i sista hand av lag om korttidsarbete. Skulle man i den lokala överenskommelsen ha angett någon att annan löneminskningsnivå ska gälla efter 31 mars riskerar man att överenskommelsen blir ogiltig efter detta datum och att därmed något stöd inte utgår.

För mer information om korttidsarbete, se Arbetsgivarguiden (se länkar nedan) eller kontakta Teknikföretagens Arbetsgivarjour, 08-782 08 80.

Mer information finns i Arbetsgivarguiden

Mer på Teknikföretagen /Korttidsarbete med statligt stöd/

Arbetsgivarguiden: Korttidsarbete med statligt stöd


Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen i Arbetsgivarguiden. Om du inte har ett konto, skapa ett här.