Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 02 juni 2020

Utökad covid-19-testning öppnar upp näringslivet

När Teknikföretagens kallades till ett möte med statsministern den 26 mars för att diskutera de ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset var ett krav kraftigt utökad testning i befolkningen. Samma vecka påbörjade Teknikföretagen och ytterligare industriförbund ett arbete för en bred teststrategi.

Industrins teststrategi koordinerades av virolog Bo Niklasson, tidigare ansvarig för allvarlig virussmitta vid Folkhälsomyndigheten. Här lyftes betydelsen av hur testning är ett avgörande instrument dels för att hålla industrin igång, dels för att hålla samhället öppet. 

– Vi såg tidigt att Coronaviruset även förde med sig en efterfrågekris vid sidan om den hälso- och sjukvårdskris som drabbade samhället. Syftet med att testa brett är att få ett informationsövertag – om vi vet vilka som är lindrigt eller symptomfritt sjuka och vilka som är immuna är återgången mot ett mer öppet samhälle kortare, säger Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg. 

Testning för informationsövertag

Om samhället ska återgå till det normala så behöver restriktioner som påverkar konsumtion och produktion, både i Sverige och Europa, fasas ut. Industrin har därför föreslagit att varje region ska följa immunitetsutveckling genom testning av representativa stickprov – då får vi löpande nulägesbilder av vart svenska regioner befinner sig i den så kallade epidemikurvan.

Men trots att regeringen redan i slutet av mars uppdrog åt Folkhälsomyndigheten att skyndsamt utöka antalet tester har det gått trögt. Industrins uppfattning är därför fortfarande att Sverige omgående behöver komma igång med regelbundna stickprovsundersökningar i hela landet – som visar på både virusförekomst och immunitet.

– Om vi dessutom koordinerar provtagningen med våra grannländer så kan diskussionen om öppna eller stängda gränser baseras på fakta istället för som nu, på känslor och gissningar, säger Bo Niklasson. 

Masstestning på väg

Men nu verkar det som att testerna i Sverige ska öka avsevärt med hjälp av företaget Werlabs. De har erbjudit sig att gratis genomföra 15 000 tester för vårdanställda i Stockholm och Göteborg men säljer även tester till privatpersoner och företag. Totalt uppgår kapaciteten till 100 000 tester varje vecka.

Att Werlabs tagit in dessa tester har flera skäl, men primärt handlar det om att bistå samhället med en viktig tjänst som många har efterfrågat. För individen bör inte ett testresultat, positivt eller negativt, förändra beteenden och försiktighetsåtgärder – däremot kommer de på grupp- och organisationsnivå kunna bidra till planering och beslutsfattande, menar Werlabs vd Henrik Forsberg.

– För en organisation med många anställda kan det vara avgörande att veta om det är 4 eller 40 procent av medarbetarna som har antikroppar – särskilt om det kommer en andra våg av covid-19. Det möjliggör planering som är extra viktig om man dessutom har riskgrupper bland de anställda. 

Något som adderar värde till Werlabs testverksamhet är att de rapporterar anonymiserade data till Folkhälsomyndigheten, ett initiativ som mottagits väl av statsepidemiolog Anders Tegnell. Här bidrar Werlabs tester till en av de viktiga slutsatserna i Industriförbundens krav gentemot regeringen – nämligen omfattande testning för att ge oss ett informationsövertag som över tid, på regional nivå, beskriver hur utbredd smittan är.

– Vi rapporterar in data till Folkhälsomyndigheten varje dag – genom denna kan vi följa smittoläget, hur snabbt det går och hur viruset sprider sig genom landet. Det bidrar med viktig kunskap till myndigheter om vårdbehov och andra insatser, säger Henrik Forsberg.

Ur Teknikföretagens perspektiv är just detta särskilt angeläget. Ju mer vi vet om smittans spridning, desto tidigare kan vi öppna upp. Som ett litet exportberoende land är det särskilt viktigt för Sverige att gränserna hålls öppna och att vi inte pekas ut som ett land helt utan kontroll över situationen, menar Klas Wåhlberg.

– Ju fler tester som genomförs desto mer kunskap har vi att agera på. Det gäller både den inhemska industriproduktionen och vår relation till andra länder. Just nu sprids ett budskap som säger att svenskar gör bäst i att stanna i Sverige, medan andra länders resenärer är välkomna. Det är mycket problematiskt för de svenska företag som är beroende av affärsresor för att hämta hem stora och viktiga kontrakt till den svenska industrin.