Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 17 nov. 2020

Regeringen aviserar förlängd stödperiod för korttidsarbete och förlängning av det tillfälligt ökade stödet

Regeringen har meddelat att de kommer att föreslå att tillfälligt ändra reglerna om korttidsarbete vad gäller stödperiodernas längd samt förlänga de tillfälliga reglerna om storleken på stödet.

Peter Thornquist, jurist på Teknikföretagen.
Peter Thornquist, jurist på Teknikföretagen.

– Regeringen har gått ut med information om att regeringen tillfälligt vill ändra reglerna för stöd vid korttidsarbete för att företag ska kunna få stöd under en längre period än de 6 plus 3 månader som följer av det ordinarie regelverket, berättar Peter Thornquist, jurist på Teknikföretagen. Regeringens information är relativt detaljfattigt, men huvudpunkterna om förlängningen av stödperioden är sammanfattad i punktlistan nedan.

  • Den föreslagna förlängningen av de tillfällig reglerna ska innebära att stöd kan beviljas till den 30 juni 2021, oavsett när företaget började tillämpa korttidsarbete. Det vill säga även om företaget började tillämpa korttidsarbete i mars 2020 kommer stödperioden kunna fortgå till 30 juni 2020.

  • Den föreslagna regeländringen behöver remitteras och lagrådsgranskas, varför lagen reglerna planeras träda i kraft i mitten av  februari 2021. Det ska dock vara fråga om retroaktiv tillämpning av de aviserade nya reglerna från 1 december 2020. Enligt regeringen är avsikten att det inte ska behöva uppstå något uppehåll för företag som tillämpat korttidsarbete från och med mars 2020 och därmed per den 30 november 2020 uppnår den maximala stödperioden enligt ordinarie regler.  

Enligt regeringen ska alltså företag som har bedrivit korttidsarbete sedan mars 2020 och önskar fortsätta med detta efter 30 november 2020 (då stödperioden enligt ordinarie regler löper ut) kunna erhålla stöd även efter den 30 november 2020.

– Det får dock konstateras att det inte kan garanteras att riksdagen fattar beslut i enlighet med regeringens meddelande. Denna risk ska inte överdrivas då det får antas att regeringen har säkerställt att man har majoritet i riksdagen för förlängningen. Vidare kommer det sannolikt under en tid fortsätta att vara oklart hur, i detalj, den föreslagna regleringen kommer se ut. Detta kommer egentligen inte vara helt klart förrän riksdagen fattar beslut, vilket kan komma att ske först i januari 2021, säger Peter Thornquist.

Regeringen meddelar även att de tillfälliga reglerna om ändrade stödnivåer och lönesänkning ska förlängas på visst sätt. I korthet uppger regeringen att de nuvarande nivåerna ska kvarstå fram till 31 mars 2021. Från 1 april 2021 till den 30 juni 2021 föreslås att en ny, tillfällig, nivå på stöd och löneminskning ska införas. Från den 1 juli 2021 ska ordinarie regler gälla.

– Teknikföretagen följer utvecklingen och kommer att ge ytterligare information i takt med att den blir tillgänglig, avslutar Peter Thornquist.

Läs mer

Mer på Internet https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/ytterligare-krisatgarder-for-foretag/

Regeringen: Ytterligare krisåtgärder för företag

Mer på Teknikföretagen /Information med anledning av corona/

Arbetsgivarguiden: Information med anledning av corona