Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Arbetsmiljöverket kan nu godkänna skyddsutrustning

Behovet av skyddsutrustning för att minska smittspridningen är stort. Arbetsmiljöverket har nu fått i uppdrag av regeringen att kvalitetssäkra och godkänna skyddsutrustning för personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Foto: Arbetsmiljöverket Foto: Arbetsmiljöverket

Nyhet
07 apr. 2020
Sakområde:

Text från www.arbetsmiljoverket.se: 

EU-kommissionen har kommit med en rekommendation som öppnar för undantag från vissa produktregler. Det innebär bland annat att behöriga myndigheter, som köper in utrustning till vissa utpekade typer av verksamheter, nu även kan välja personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Undantaget gäller i de fall där utrustningen har bedömts och godkänts av Arbetsmiljöverket.

Därför inför Arbetsmiljöverket nu en tillståndsprocess för att kunna bedöma och godkänna kvalitén på personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Ett godkännande ska grunda sig på bedömningar av de väsentliga hälso- och säkerhetskraven för varje typ av utrustning. Dessutom ska kvalitetsbedömningen göras av ett oberoende organ. Produkterna utvärderas och testas, men testerna blir inte lika omfattande som för en fullständig CE-märkning.

Ger tillfälliga tillstånd under coronasmittspridningen

De som kan ansöka om tillfälligt tillstånd är de som vill tillhandahålla skyddsutrustning, som inte är CE-märkt, till behöriga inköpare av skyddsutrustning. Dessa kan till exempel vara hälso- och sjukvård, räddningstjänst, Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra som ska upprätthålla allmän ordning. Det kan också vara annan personal som omsorgspersonal, som arbetar för att stoppa viruset och undvika ytterligare spridning. Tillståndet gäller tillfälligt under den rådande situationen med smittspridning och utrustningen får inte säljas på öppna marknaden.

Även tillverkare, som påbörjat en fullständig bedömningsprocess av utrustning i enlighet med CE-märkningens krav, kan ansöka om tillfälligt tillstånd att sälja utrustningen under tiden som bedömningsförfarandet pågår. Med ett sådant tillstånd får utrustningen säljas på den öppna marknaden.

Exempel på utrustning som Arbetsmiljöverket nu kan bedöma och godkänna:

  • Engångsoveraller
  • Förkläden
  • Handskar
  • Tjockare handskar
  • Ögonskydd, till exempel visir
  • Andningsskydd

Besluten om att godkänna skyddsutrustning kommer att vara tillfälliga och gälla fram till 31 december 2020.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida. Där finns instruktioner och ansökningsblanketter.