Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

Det här behöver du veta om avtalsrörelsen

Avtal 2023

Den 31 mars 2023 löper avtalet från 2020 ut och förberedelserna inför avtalsrörelsen är igång. Här hittar du all relevant information kring avtalsförhandlingarna 2023 från Teknikföretagen

Förberedelserna inför nya centrala kollektivavtalsförhandlingar har påbörjats och bland annat genomförs ett antal medlemsmöten runt om i landet för att diskutera förutsättningar inför förhandlingarna. Den 31 mars 2023 löper innevarande kollektivavtal ut. Strax före jul utväxlas yrkanden mellan parterna och den 1 april ska enligt tidtabellen nya kollektivavtal för svensk exportindustri vara klara.

Den lönebildningsmodell som gäller för svensk arbetsmarknad och som arbetsmarknadens parter följt sedan tecknandet av Industriavtalet år 1997 utgår ifrån att den internationellt konkurrensutsatta sektorn, som är avgörande för Sveriges välstånd tecknar avtal först. Det avtalet utgör ett ”kostnadsmärke” som sedan utgör en norm inom vilken övriga parter på arbetsmarknaden ska hålla sig. Teknikföretagens kollektivavtal sätter i praktiken kostnadsramen för hela arbetsmarknaden, organisationen är med andra ord en avgörande samhällsaktör. 

Viktiga datum

OKTOBER  
19 okt Förberedande möte - Värnamo
20 okt Förberedande möte - Göteborg
24 okt Förberedande möte - Malmö
25 okt Förberedande möte - Örebro
NOVEMBER  
8 nov Förberedande möte - Skellefteå
23 nov Förberedande möte - Sundsvall
DECEMBER  
21 dec Parterna växlar yrkanden
JANUARI  
  Förhandlingarna inleds
FEBRUARI  
  Avtalsförhandlingar fortsätter
MARS  
1 mars Opartiska ordföranden (OpO) kliver in i förhandlingarna
31 mars Nuvarande avtal löper ut


Industriavtalet och lönebildningen i Sverige

Utbudsstörningar i spåren av Coronapandemin har följts av ett ryskt anfallskrig mot Ukraina. Stigande inflation bekämpas av centralbanker med räntevapnet samtidigt som Sverige och stora delar av Europa kastats in i en energikris. Inverkan på hushåll, byggande och industri visar sig mer och mer och ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur.

Den lönebildningsmodell som gäller för svensk arbetsmarknad och som arbetsmarknadens parter följt sedan tecknandet av Industriavtalet år 1997 utgår ifrån att den internationellt konkurrensutsatta sektorn, som är avgörande för Sveriges välstånd tecknar avtal först. Det avtalet utgör ett ”kostnadsmärke” som sedan utgör en norm inom vilken övriga parter på arbetsmarknaden ska hålla sig. I  tider av stor osäkerhet har Industriavtalet varit en stabiliserande faktor. 

Modellen med ett normerande Industriavtal som sluts mellan Industrins arbetsgivarorganisationer och dess fackliga motparter, stöds av både arbetsgivare och ledande fackförbund på svensk arbetsmarknad. Innan Industriavtalets tillkomst präglades lönebildningen i Sverige under flera årtionden av höga nominella löneökningar, otaliga arbetsmarknadskonflikter, förlorad konkurrenskraft för företagen  och mycket låga reallöneökningar.  För att säkerställa att avtalen på den övriga arbetsmarknaden håller sig inom ramen för industrins normerande avtal har Medlingsinstitutet en nyckelroll.

Så fungerar kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund om anställningsvillkor och annat som rör förhållandet till personalen. Ett viktigt syfte med kollektivavtal är att få arbetsfred, det vill säga att förhindra konflikter på arbetsmarknaden.

Varje kollektivavtal är ett resultat av en förhandling mellan avtalets parter och reglerar bland annat löner, allmänna villkor om formerna för anställning, arbetstid, sjukdom, semester och övrig ledighet samt försäkringsskydd.

Det finns fler än 680 kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor tecknade mellan arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, inom såväl det privata näringslivet som inom stat, kommuner och landsting.

Visa mer


Våra kollektivavtal

Teknikföretagen tecknar konkurrenskraftiga kollektivavtal för våra 4 300 medlemsföretag. Våra kollektivavtal för arbetare och tjänstemän innehåller bestämmelser om löner, arbetsvillkor, pension och mycket annat. Hos oss på Teknikföretagen finns kollektivavtal som passar både produktfokuserade teknikföretag och företag fokuserade på tekniktjänster.

I Teknikföretagen ingår två arbetsgivarföreningar, Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna. Teknikarbetsgivarna tecknar kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna (Teknikavtalen). Tekniktjänstearbetsgivarna tecknar kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer (Tekniktjänsteavtalet).

Medlemmar i Teknikföretagen kan ladda ner kollektivavtalen från Arbetsgivarguiden.

Länkar

Mer på Teknikföretagen /Arbetsgivarguiden/

Arbetsgivarguiden

Mer på Internet https://www.industriradet.se/

Industrirådet

Mer på Internet https://www.mi.se/

Medlingsinstitutet

 

Vid frågor, kontakta