Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Teknikföretagen positivt till OpO:s förslag – med förbehåll

Pressmeddelande 10 mars 2023

De opartiska ordförandena (OpO) föreslår i sin så kallade skiss ett 36 månader långt riksavtal för industrin. Teknikföretagen anser att skissen har utformats i enlighet med föresatserna i Industriavtalet men bedömer det mindre sannolikt att det går att träffa ett så långt avtal den här gången givet oförutsägbarheten i den världsekonomiska utvecklingen.

– Utgångspunkten måste vara att vi med någorlunda säkerhet ska kunna överblicka den tidsperiod som vi intecknar genom det nya avtalet. För att det ska kunna utgöra en stabiliserande kraft på en osäker arbetsmarknad behöver det vara rimligt balanserat i längd och kostnadsnivå, säger Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin.

–Det går inte att bortse ifrån att sedan pandemin har oförutsägbarheten vuxit när det gäller världsekonomins utveckling. Påverkan av Rysslands angreppskrig mot Ukraina har spätt på denna osäkerhet i en mängd dimensioner, säger Tomas Undin.

– De just nu pågående, genomgripande, omvärldshändelserna gör utvecklingen utomordentligt svårbedömd, och det dämpar naturligtvis möjligheterna att landa i ett långt avtal, säger Tomas Undin.

För den händelse att det trots dessa reservationer blir ett flerårigt avtal måste fortsatt gälla att möjligheterna för parterna att säga upp avtalet det sista året, enbart kan övervägas vid grundläggande förändringar av de ekonomiska förutsättningarna.

– Det är viktigt att det endast kan bli aktuellt om de ekonomiska förutsättningarna helt rubbar utgångspunkterna för avtalen. Det är grundläggande för Industriavtalet, säger Tomas Undin.

Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna anser dock att den avtalsskiss som de opartiska ordförandena presenterat kan ligga till grund för det fortsatta förhandlingsarbetet där det normerande avtalsvärdet ska vara uttryckt i procent och eventuella engångsbelopp ska uttryckas som ett krontal.

Presskontakt


Per Braconier Presschef