Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Ja till OpOs hemställan – men med reservationer

Pressmeddelande 24 mars 2023

De opartiska ordförandena (OpO) föreslår löneökningar på 6,5 procent i ett 24 månader långt riksavtal för industrin. Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna accepterar OpO:s hemställan, men ser utmaningar i den föreslagna nivån.

– Givet de mycket osäkra omvärldsförutsättningarna kan det konstateras att hemställans löneökningstakt är hög, säger Teknikföretagens förhandlingschef, Tomas Undin.

– Viktningen av löneökningarna i hemställan är något framtung, det är bra under rådande förhållanden, fortsätter Tomas Undin.

En utgångspunkt vid avtalstecknande är att parterna med någorlunda säkerhet måste kunna överblicka den tidsperiod som intecknas genom det nya avtalet.

– En tvåårig avtalsperiod kan bara accepteras i ett avtal där löneökningarnas storlek det andra året ligger på föreslagna nivåer. Det är inte möjligt att teckna avtal som innebär att löneökningstakten det andra året är påtagligt högre, säger Tomas Undin.

De opartiska ordförandena har i hemställan angett att den slutliga hemställan kommer att kunna innehålla regler om vilka parterna träffat överenskommelse. I den utsträckning sådana överenskommelser innebär kostnader för arbetsgivarsidan anser Teknikföretagen att dessa kostnader är inkluderade i avtalsvärdet om 6,5 procent i enlighet med principen om att allt ska räknas.

– Ökningen av avtalens lägsta löner är hög enligt hemställan, att höja trösklarna in på arbetsmarknaden är inte rätt väg att gå, säger Tomas Undin.

Presskontakt


Per Braconier Presschef