Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Hur fungerar det när du ska rekrytera internationella talanger?

Konkurrensen om kompetensen ökar och många företag rekryterar från tredje land för att säkra rätt kompetens. Tyvärr så finns det många flaskhalsar som försvårar detta. Teknikföretagen hjälper därför våra medlemsföretag med en snabbare väg till arbetstillstånd och arbetar för en effektiv och transparent process för arbetstillstånd.

Björn Widlert, chef för Teknikföretagens medlemsenhet. Foto: Techarenan Björn Widlert, chef för Teknikföretagens medlemsenhet. Foto: Techarenan

Nyhet
05 maj 2021
Sakområde:

Björn Widlert, chef för Teknikföretagens medlemsenhet, medverkade under Techarenan Entrepreneurs Convention för att berätta om hur det fungerar vid rekrytering av internationella talanger.

Långsam hantering och otydliga krav är två delar som försvårar processen för arbetstillstånd. Det drabbar företagen som vänder sig till länder utanför EU:s gränser för att hitta rätt kompetens.

– Hanteringen av arbetstillstånd är komplicerad. Förutom den långsamma hanteringen och otydliga krav så finns det många exempel där företag har drabbats av så kallade kompetensutvisningar på grund av vanliga fallgropar. Det handlar till exempel om felaktiga försäkringar hos tidigare arbetsgivare och omfattande utlandsvistelser, berättar Björn Widlert som är chef för Teknikföretagens medlemsenhet.

För att ett arbetstillstånd ska bli beviljat ska tjänsten ha annonserats i 10 dagar och lönen ska vara enligt kollektivavtal eller praxis för yrket. Försäkringar och pensioner ska vara i nivå med kollektivavtal, och det måste finnas ett anställningserbjudande och fackligt yttrande. Det är ett par exempel på de krav som systemet ställer för att rekrytera internationella talanger.

Sedan 2018 är Teknikföretagen certifierade som ombud hos Migrationsverket och kan ansöka om arbetstillstånd för medlemsföretag. Det innebär att processen med tillståndsansökan går snabbare och smidigare än vid en ansökan som en arbetsgivare och en tredjelandsmedborgare själva gör hos Migrationsverket. Teknikföretagen ger även rådgivning om regelverken för att säkerställa att allt blir rätt i ansökningarna.

– En process som annars kan ta upp till ett år kan vi istället ordna på tio dagar om ansökan går via oss. Teknikföretagens medlemmar uppfyller dessutom alla krav för att få arbetstillståndet beviljat då de är anslutna till våra kollektivavtal. Det innebär att risken för avslag minimeras, berättar Björn Widlert.

Teknikföretagen vill dock se förändringar i systemet för att minimera flaskhalsarna. En effektiv, transparent och serviceinriktad process för arbetstillstånd är ett måste. Just nu pågår den statliga utredningen ”Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare”. Utredningen har nyligen lämnat ett delbetänkande till justitieminister Morgan Johansson.

 

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Hjälp med ansökningar om arbetstillstånd/

Snabbare väg till arbetstillstånd

Mer på Teknikföretagen /Att anställa utländsk medborgare/

Arbetsgivarguiden: Att anställa utländsk medborgare

Mer på Teknikföretagen /Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring/

Teknikföretagen kommenterar delbetänkandet "Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring"

Mer på Teknikföretagen /Kompetensförsörjning/

Attrahera utländsk arbetskraft till Sverige