Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring är namnet på det delbetänkande som lämnats till justitieminister Morgan Johansson. Teknikföretagen ser för- och nackdelar med förslagen.


Nyhet
03 maj 2021
Sakområde:

– På vissa sätt är det ett förbättrat system, säger Li Ljungberg, näringspolitisk expert på Teknikföretagen. Särskilt angelägna är föreslagen som syftar till att stävja de så kallade kompetensutvisningarna. Men från Teknikföretagens sida hade vi gärna sett att utredningen gått längre på detta område, och lagt större tonvikt på Sveriges möjligheter att vara ett attraktivt land för internationell kompetens. Det hamnar i skymundan av förslagen som syftar till att stävja missbruk.

Utredningen utgår från januariavtalet och föreslår bland annat ny grund för uppehållstillstånd för högkvalificerade personer, att maximal tillståndstid tas bort, skyldighet för vissa arbetsgivare att skicka in uppgifter om anställningsvillkor, ett försörjningskrav för familjemedlemmar och att brottet organiserande av människosmuggling utvidgas.

"Regelverket ska uppfattas som skäligt och förutsägbart av dem som det berör."

– Vi står givetvis bakom utredningens ansats att förbättra den nuvarande regleringen för arbetskraftsinvandring och att missbruk av regelverket ska stävjas. Det ska vara ordning och reda och Sveriges anseende ska vara högt. Regelverket ska uppfattas som skäligt och förutsägbart av dem som det berör. Men det är viktigt att de åtgärder man vill införa verkligen träffar rätt. De allra flesta företag gör rätt för sig. En alltför bred tillämpning kan få allvarliga konsekvenser för både arbetstagare och arbetsgivare, säger Anton Wemander Grahm, arbetsrättsjurist på Teknikföretagen.

Sedan 2008 gäller ett system för arbetskraftsinvandring som möjliggör för tredjelandsmedborgare att komma till Sverige för att arbeta om de erbjudits anställning här. Utredningen bygger vidare på detta ramverk.

– Det är bra att regelverket för arbetskraftsinvandring fortsätter att bygga på grundprincipen att det är företagen som avgör vilket kompetensbehov de har. Detta kan varken staten, myndigheter eller fackföreningarna avgöra, säger Anton Wemander Grahm.

Teknikföretagen har tillsammans med Svenskt Näringsliv lämnat in remissvar på delbetänkandet. Utredningen fortsätter nu att arbeta vidare med resterande områden. Ett slutbetänkande ska lämnas in i november.

Läs mer

PDF 0,1 MB

Teknikföretagens yttrande avseende Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

Mer på Internet https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/utbildning/remiss-av-betankandet-ett-forbattrat-system-for-arbetskraftsinvan_1169923.html

Svensk Näringsliv: Remiss av betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

Mer på Internet https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/02/sou-20215/

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

 

Kontakt