Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 29 jan. 2021

Avancerad forskningsinfrastruktur avgörande för forskning i framkant

Regeringen har meddelat att forskningsinfrastrukturen ska stärkas. Avancerad forskningsinfrastruktur har stor betydelse för industrin i den gröna och digitala omställningen. Teknikföretagen välkomnar därför satsningen, men understryker att det krävs mer än ökade resurser för att infrastrukturen ska bidra till stärkt innovationskraft.

Strax innan jul presenterade regeringen forsknings- och innovationspropositionen. I propositionen aviserade regeringen en förstärkning av forskningsinfrastruktur på mer än 400 miljoner kronor. Totalt rör det sig om en satsning på över två miljarder kronor per år på investeringar och drift av nationella och internationella anläggningar. Det från och med 2021.

– Teknikföretagen ser positivt på satsningen. Tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur är avgörande för högklassig forskning. Det gör också Sverige mer attraktivt för företagens investeringar i forskning och utveckling, och för internationella toppforskare, säger Teresa Jonek, expert inom forskning och innovation på Teknikföretagen.

Forskningsinfrastruktur innefattar bland annat stora anläggningar som ESS och MAX IV, men också avancerade laboratorier, beräkningsresurser och databaser. Analyser som utförs vid anläggningarna är avgörande för spetsforskning och innovation för att möta klimat- och samhällsutmaningarna.

– Det kan handla om utveckling av nya klimatsmarta batterier, biobaserade material eller vetenskapliga framsteg vad gäller starkare magneter och nya typer av röntgendetektorer, säger Teresa Jonek och fortsätter:

– Analyserna genererar enorma mängder data som möjliggör vetenskapliga genombrott och innovation, men för att vi inte ska drunkna i informationen och tappa fart så måste en e-infrastruktur komma på plats. Vi noterar att detta har lyfts i forskningspropositionen, men det måste ske omgående.

En effekt av att behoven från samhället ökar och att industrin blir alltmer avancerad är att grundforskning och tillämpad forskning sammanflätas i allt högre grad.

– Att avståndet mellan de två olika grenarna krymper leder till en snabbare industrialisering av spetsteknologi. Det i sin tur kräver en väl fungerande samverkan mellan akademi, institut och näringsliv. Anläggningarna måste därför möta näringslivets behov och den industriella tillgängligheten behöver öka. Här fyller forskningsinstitutet RISE en viktig roll. Idag är näringslivets utnyttjande av anläggningarna fortfarande oroande lågt, menar Teresa Jonek.

Teknikföretagen menar att de ökade resurserna inte är lösningen på allt och efterfrågar en ökad industriell involvering i utvecklingen samt finansiering av anläggningarna.

– Vi behöver bedömningskriterier som väger in industriell relevans parallellt med den rent akademiska då tid på anläggningarnas utrustning ska fördelas säger Teresa Jonek.

Vid uppbyggnad och uppdatering av anläggningarna krävs att aktörer, inom akademi och industri, samarbetar internationellt. På så sätt kan tekniskt avancerad utveckling och leverans möjliggöras mellan länder och olika miljöer.

– I bred bemärkelse kan man se leveranserna som en drivkraft för stark teknik- och kompetensöverföring mellan länder och miljöer. Big Science Sweden har i sammanhanget en viktig roll i att hjälpa svenska företag ta hem beställningar från stora internationella forskningsanläggningar, avslutar Teresa Jonek.

Läs mer

PDF 0,2 MB

Teknikföretagens ställningstagande om forskningsinfrastruktur: Ökad hänsyn till industriell relevans i den strategiska utvecklingen av forskningsinfrastruktur

Mer på Teknikföretagen /Bra att samverkan är centralt i forskningspropositionen – nu krävs en effektiv resurstilldelning/

Bra att samverkan är centralt i forskningspropositionen – nu krävs en effektiv resurstilldelning

Mer på Internet https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

 

Vid frågor, kontakta