Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Möjlighet att påverka EU-kommissionens översyn av farliga ämnen i elektronik

Nu ska RoHS-direktivet revideras och EU-kommissionen har inlett en konsultation. Företag kan därmed lämna synpunkter som bör tas hänsyn till i revideringen och Teknikföretagen uppmanar medlemsföretagen att medverka.


Nyhet
17 feb. 2022
Sakområde:

RoHS-direktivet (2011/65/EU) syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från sådan utrustning.

Problem som identifierats med nuvarande direktiv, och som man vill åtgärda, handlar dels om praktisk tillämpning, men också at systemrelaterade frågor. Det handlar bland annat om:

  • alltför stor administrativ börda,
  • komplexa bestämmelser och processer gällande hantering av undantag från begränsningarna
  • problem med översyn av förteckningen över ämnen som omfattas
  • svårigheter med tillämpning i samband med e-handel  och
  • direktivets förenlighet med REACH och ekodesigndirektivet.

EU-kommissionen har presenterat ett antal förslag på framtida hantering av RoHS. Mer finns att läsa här. Där finner du också länken för att kunna skicka in synpunkter. 

Konsultationen är öppen från 14 februari – 14 mars 2022.

Kommissionen ska ha ett färdigt förslag framme under Q4 2022.

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Om RoHS-direktivet/

Läs mer om RoHS-direktivet i Teknikföretagens Produktkravsguide

 

Vid frågor, kontakta