Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Hur går det med digitaliseringen inom Teknikindustrin?

Avancerade digitala tillämpningar bland annat baserade på 5G, dataanalys och artificiell intelligens införs nu inom teknikindustrin för att ställa om mot en ökad hållbarhet och säkerställa konkurrenskraften. Samtidigt är bristen på kompetens och återkommande cyberattacker en ihållande utmaning som försenar och fördyrar arbetet. Det visar en ny undersökning från Teknikföretagen.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nyhet
30 nov. 2022
Sakområde:

Den svenska teknikindustrin digitaliseras i snabb takt. Manuella administrativa processer automatiseras, maskiner kopplas samman och data analyseras. Detta frigör tid och resurser samtidigt som det skapar helt nya möjligheter att adressera såväl nya kunder som marknader.

- För fem år sedan stod teknikindustrins företag, särskilt de mindre och medelstora, inför ett svårt dilemma. De kände ett behov av att digitalisera sin verksamhet, men saknade en tydlig plan för hur detta skulle ske. Idag är den digitala ångesten inte lika påtaglig, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagens näringspolitiska avdelning.

En bidragande orsak till den minskade ångesten är att en majoritet av företagen har valt att prioritera upp frågan till en strategisk nivå och klassar den i stor utsträckning som en ledningsfråga. Därtill har privat-offentliga satsningar som exempelvis Kickstart Digitalisering, Robotlyftet och Produktion 2030 bidragit till att höja kunskapsnivån och ge praktiska verktyg för bolagens digitaliseringsarbete.

För en majoritet av företagen inom teknikindustrin har införandet av den digitala tekniken medfört högre produktivitet. Digitaliseringen bidrar också till omställning. Genom lösningar baserade på bland annat 5G, dataanalys och artificiell intelligens skapas nya affärsmöjligheter samtidigt som steg kan tas mot ökad flexibilitet och hållbarhet.

- I stor utsträckning är digitala lösningar en förutsättning för grönare och mer cirkulära affärsmodeller. Satsningar på digitalisering är därför en viktig del i hållbarhetsarbetet eftersom det öppnar dörren för minskad resursanvändning, bättre spårbarhet och smartare beslut, menar Patrik Sandgren.

Trots möjligheterna och vinsterna kvarstår utmaningar. Brist på bland annat kompetens skapar grus i maskineriet och gör att tillämpningar dröjer. Mångfalden av digitala teknikområden gör att en bred produktionsnära kompetens behövs och efterfrågas, utöver spetskompetens inom specifika områden.

- Digitalisering är inte heller gratis. Stora resurser allokeras redan till området. För industrin som helhet handlar det om ca 13,5 miljarder kr per år. Med ökade satsningar på smartare produktion (automation), sammankoppling av maskiner och tekniska system (IoT) och molnbaserade lösningar kommer summan sannolikt behöva öka ytterligare, säger Patrik.

En viktiga aspekt av digitalisering är också cybersäkerhet. Teknikindustrin har allt mer hamnat i skottgluggen för organiserade kriminella aktörer. Cyberattacker och digitalt spionage skapar stora kostnader för företagen. Det rör sig om allt från tillfälliga avbrott till att information stjäls och manipuleras.

- Många teknikföretag har sina servrar fulla med forskningsresultat, kundregister och utvecklingsprojekt. Dessa representerar enorma värden för aktörer som vill ta genvägar i sin egen teknikutveckling. I praktiken kan det innebära att de företag som utvecklat ny teknik i Sverige konkurreras ut av sina egna lösningar. Cybersäkerhet är därför en nödvändighet, avslutar Patrik Sandgren.


Om undersökningen

650 av Teknikföretagens medlemsföretag har besvarat en enkät om sitt digitaliseringsarbete. Företagen utgör ett representativt urval av organisationens medlemmar med avseende på storlek och geografisk lokalisering. Totalt har Teknikföretagen 4 300 medlemsföretag spridda i hela landen och bland medlemmarna finns stora företag som Afry, ABB, Ericsson, Scania och Volvo, men de flesta medlemsföretagen är små till medelstora.

Ta del av undersökningen här

Senaste nyheterna från Teknikföretagen