Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Tre av tio svenskar anser att EU är på fel väg

Endast en femtedel av allmänheten i Sverige anser att EU utvecklas i rätt riktning. Det visar en ny undersökning som Kantar Public/Sifo utfört på uppdrag av Teknikföretagen. Resultatet är en tydlig signal om att svenska beslutsfattare måste blir mer aktiva i EU-frågor framgent.


Nyhet
24 nov. 2021
Sakområde:

Undersökningen, där 1000 personer intervjuats den 1–8 oktober 2021, visar att inställningen till EU bland allmänheten i Sverige är övervägande positiv. Totalt 60 procent uppger att de är ganska eller mycket positivt inställda till EU. Det är inte konstigt, med tanke på EU:s betydelse för Sverige.

– Exporten till EU:s inre marknad skapar fler än 700 000 arbetstillfällen i Sverige. Genom EU tar vi även del av världens största nätverk av frihandelsavtal. Det stärker industrins globala konkurrenskraft, säger Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen.

Enligt allmänheten är just frihandel, 26 procent, det främsta skälet till att Sverige behöver EU, medan klimatarbete kommer på andra plats, 14 procent.

Samtidigt uppger endast 20 procent att EU utvecklas åt rätt håll, medan 31 procent anser att EU utvecklas åt fel håll. Var tredje svensk uppger att de varken tycker att EU utvecklas åt rätt eller fel håll. Att endast var femte svensk anser att EU utvecklas åt rätt håll anser Teknikföretagen är en varningsklocka.

– Vi upplever just nu en utveckling som går mot en ökad statlig inblandning i den europeiska ekonomin, mer detaljreglering i EU:s lagstiftning och en slutenhet mot omvärlden som inte gynnar ett innovativt och handelberoende land som Sverige. Det ställer krav på att svenska politiker blir mer aktiva i EU-arbetet framgent, säger Joel Jonsson.

Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik, Teknikföretagen.

Över hälften, 55 procent, anser att Sveriges inflytande i EU är litet medan endast 16 procent uppger att Sverige har ett stort inflytande.  Varannan svensk uppger även att de har dålig insyn i EU:s politiska utveckling, medan 13 procent anser att de har god insyn i den politiska utvecklingen inom EU.

– Det är oroväckande, särskilt med tanke på att över hälften av Sveriges lagar och regler kommer från EU. EU:s utveckling förtjänar betydligt mer utrymme i den offentliga debatten och måste prioriteras högre upp på den politiska dagordningen, avslutar Joel Jonsson.

En summering av undersökningen finns att ta del av här.

Läs också

PDF 0,2 MB

Frågor om EU - Undersökning bland allmänheten

Mer på Internet https://www.altinget.se/artikel/teknikforetagen-svenska-politiker-bryr-sig-for-lite-om-eu

Svenska politiker bryr sig för lite om EU - Teknikföretagens debattartikel i Altinget

 

Vid frågor, vänligen kontakta: