Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Detaljstyrning begränsar innovation och konkurrenskraft

En ökad detaljstyrning i EU:s lagstiftning hämmar den svenska industrins innovationsförmåga och globala konkurrenskraft – och i förlängningen Sveriges välstånd och välfärd. Det skriver Teknikföretagen i ett öppet brev till regeringen inför arbetet med EU:s uppdaterade industristrategi.

Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, och Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen. Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, och Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen.

Nyhet
19 feb. 2021
Sakområde:

EU:s utveckling befinner sig i ett formativt skede, med många avgörande frågor under 2021 som kommer få en betydande inverkan på den svenska industrins konkurrenskraft på sikt. Det gäller inte minst EU-kommissionens uppdaterade industristrategi, som förväntas presenteras i mars.

– Svenska teknikföretag är världsledande inom innovation och gynnas av lika konkurrens på en öppen marknad. Teknikföretagen har tidigare varnat för att en ökad politisk styrning av den europeiska ekonomin riskerar att hämma innovationsförmågan i Europa och industrins globala konkurrenskraft. Det skriver Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg i ett öppet brev till Sveriges handelsminister, Anna Hallberg.

I brevet till regeringen inför Konkurrenskraftsrådet den 24–25 februari lyfter Teknikföretagen vikten av att fokusera på att stärka strukturella byggstenar för en välfungerande inre marknad – som nyckel till en hållbar och långsiktigt konkurrenskraftig industri i Europa. Det kräver bland annat:

  • En strikt tillämpning av EU:s konkurrens- och statsstödsregler som främjar framväxten av innovativa och konkurrenskraftiga företag
  • Satsningar i horisontella forskning- och utvecklingsprogram med öppna utlysningar som driver innovation och excellens
  • Ett flexibelt regelverk som kan anpassas efter ny teknologisk utveckling på marknaden
  • En ambitiös handelspolitik som öppnar upp nya marknader och etablerar lika spelregler med tredjeland

Teknikföretagen varnar för en ökad detaljreglering inom EU. Det gäller exempelvis de standarder som används för att visa att en produkt uppfyller kraven i europeisk lagstiftning. Det gör regelverket i EU svårt att anpassa efter den senaste utvecklingen på marknaden, vilket hämmar innovationsförmågan och i förlängningen den europeiska industrins globala konkurrenskraft.

– Ett välfungerande standardiseringssystem är avgörande för den inre marknadens funktionssätt och en grundläggande byggsten för en långsiktigt konkurrenskraftig industri i Europa. Det är därmed även av stor vikt för Sveriges välstånd och välfärd, avslutar Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen.

Hela brevet från Teknikföretagen till regeringen finns att läsa här, samt bilagt brev från det samlade näringslivet i Europa till det portugisiska ordförandeskapet i det Europeiska rådet här.

Vid frågor, kontakta