Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

”Ytterligare en utredning som förbiser behovet att göra yrkesutbildningar högskoleförberedande”

Den statliga betygsutredningen har utrett hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det är en välkommen utredning, men Teknikföretagen är kritiska till att regeringen har genomfört ännu en utredning av gymnasieskolan utan att ta med den mest avgörande faktorn för att göra yrkesutbildningar mer attraktiva: att de ska vara högskoleförberedande.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

Nyhet
15 dec. 2020
Sakområde:

Teknikföretagen har lämnat sitt remissvar på den så kallade betygsutredningen. En utredning som föreslår att kursbetygen på gymnasiet ska slopas och ersättas av ämnesbetyg. Avsikten med förändringen är att det ska bli lättare att bedöma hela elevernas kunskapsutveckling över tid. Det ska också underlätta en samlad bedömning när eleverna är på väg att lämna gymnasieskolan, hur de har presterat och utvecklats i ett ämne.

– Betygsutredningen är ytterligare en utredning som förbiser behovet att göra yrkesutbildningar högskoleförberedande. Det är en avgörande faktor för att göra yrkesutbildningar mer attraktiva, säger Mats Andersson, expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Yrkesutbildning får aldrig bli ett andrahandsval eller en stängd dörr för vidare studier. Därför anser Teknikföretagen att alla program ska ge grundläggande högskolebehörighet utan att detta särskilt måste väljas till. De industrirelevanta utbildningarna behöver utvecklas till att omfatta minst 2 800 poäng för att möta de behov som följer teknikindustrins utveckling. På sikt vill vi också se en slopad uppdelning mellan yrkesutbildningar och högskoleförberedande utbildningar.

– Vi kan konstatera att utredningen för ett resonemang om högskolebehörighet. Men beklagligt nog stannar det vid ett resonemang där inte heller denna utredning lämnar skarpa författningsförslag för den förändring vi från industrin efterfrågar. Teknikföretagen uppmanar nu regeringen återigen att skyndsamt bereda frågan, säger Mats Andersson.

Sammanfattningsvis ställer sig dock Teknikföretagen bakom förslaget att gymnasieskolan ska vara ämnesutformad.

– En utbildning som bidrar till fördjupat lärande och lärande över tid, rimmar väl med ökad anställningsbarhet utifrån arbetslivets krav. Med detta följer att vi också stödjer förslaget att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, menar Mats Andersson.

Teknikföretagen stödjer också utredningens förslag att ämnen och ämnesplaner behöver ses över. För oss är det dock viktigt att ämnesutformningen kommer att utgå ifrån yrkesprov och de befintliga branschvalideringar som yrkesproven bygger på. Därför har vi i vårt remissvar också framhållit att programmålen måste vara väl förankrade med aktuell bransch och det nationella programrådet.

Ladda ner

PDF 0,3 MB

Teknikföretagens yttrande avseende Bygga bedöma betygsätta – betyg som bättre motsvarar elevers kunskaper

 

Läs också

Mer på Teknikföretagen /Regeringen förbiser behovet att ge yrkesutbildade behörighet till högskolan/

Regeringen förbiser behovet att ge yrkesutbildade behörighet till högskolan