Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Regeringen förbiser behovet att ge yrkesutbildade behörighet till högskolan

En av teknikindustrins största utmaningar är att få fler sökande till de industritekniska utbildningarna. Avgörande är att yrkesutbildningar ska vara högskoleförberedande. Tyvärr så har regeringen inte alls med ett sådant krav i sin färska utredning i frågan.

Maria Rosendahl, enhetschef Kompetensförsörjning och Digitalisering på Teknikföretagen. Maria Rosendahl, enhetschef Kompetensförsörjning och Digitalisering på Teknikföretagen.

Nyhet
30 nov. 2020
Sakområde:

Mycket har blivit rätt i Lars Stjernqvists, avgående kommunstyrelseordförande i Norrköping, utredning om en mer arbetsmarknadsanpassad gymnasieutbildning. Genom ökad regional samverkan mellan skolans huvudmän och näringslivet ska behovet på arbetsmarknaden i högre grad styra utbildningsutbudet.

– Tyvärr så missar utredningen att ta med den mest avgörande faktorn för att göra yrkesutbildningar mer attraktiva: att de ska vara högskoleförberedande. Vi föreslår att en grundläggande högskolebehörighet finns med i yrkesprogrammen redan från början, den kan sedan väljas bort eller bytas ut mot ytterligare yrkeskurser, säger Maria Rosendahl, enhetschef Kompetensförsörjning och Digitalisering på Teknikföretagen.

– Därmed befarar vi, Teknikföretagen, att den ökade dimensionering av gymnasial utbildning, som så väl behövs, inte kommer att bli tillräckligt omfattande. Högskolebehörighet är så pass avgörande för att få fler att välja yrkesutbildningar, fortsätter Maria Rosendahl.

I det remissvar som Teknikföretagen idag skickat in till utredningen framför arbetsgivareorganisationen både kritik och beröm.

  • Vi tillstyrker förslaget att utbudet av utbildning i gymnasieskolan ska beslutas med hänsyn både till elevernas efterfrågan och behov och till behoven på arbetsmarknaden, det vill säga att utbildningarna i högre grad än idag ska styras efter arbetsmarknadens behov. 
  • Vi tillstyrker också förslaget att Kommuner ska samverka för ett ändamålsenligt utbud. Våra erfarenheter från Teknikcollege visar att en samverkan och samordning är nödvändig för att kunna erbjuda ett mångsidigt utbildningsutbud med hög kvalitet inom både gymnasiet och yrkesvux.
  • Vi är generellt positiva till förslaget om att införa regionala branschråd för gymnasieskolan. Arbetsmarknadens inflytande över yrkesutbildningarna behöver stärkas och en regelbunden analys bör göras av regionens kompetensbehov och att det blir styrande för utbildningsutbudet.
  • Flera av förslagen i utredningen liknar lösningar som industrins parter sedan länge utgått ifrån inom ramen för Teknikcollege och som vi därför genom beprövad erfarenhet vet fungerar. Vi är måna om att utredningens förslag implementeras på ett sätt så att det stärker och utvecklar det vi byggt upp inom Teknikcollege snarare än att vi ska behöva ta ett omtag.

 

Ladda ner

Mer på Teknikföretagen /Teknikföretagens yttrande avseende Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning SOU 2020:33/

Teknikföretagens yttrande avseende Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning SOU 2020:33

 

Vid frågor, kontakta