Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Remissvar 30 nov.

Teknikföretagens yttrande avseende Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Yttrande U2020/03826/GV
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen välkomnar en förändring av gymnasieskolans och vuxenutbildningens planering och dimensionering. Teknikföretagens medlemsföretag är beroende av det offentliga utbildningssystemet för sin kompetensförsörjning.

Examen från ett yrkesprogram är den mest efterfrågade utbildningsnivån av samtliga när Teknikföretagens medlemsföretag svarar. De industrirelevanta yrkesprogrammen är med andra ord en hörnpelare för den svenska teknikindustrins kompetensförsörjningen. Samtidigt kan vi från Teknikföretagen i likhet med utredningen, konstatera att matchningen på arbetsmarknaden idag är bristfällig och att antalet sökande till de industritekniska utbildningarna är alltför få. Vi stödjer därför utredningens strävan mot ett utbildningssystem med hög kvalitet och relevans genom att arbetsmarknaden ges ett större inflytande över utbildningsutbudet.

I likhet med utredningen, anser vi att utbildningarna i högre utsträckning behöver dimensioneras efter arbetsmarknaden och utvecklas i nära dialog med näringslivet. Vi delar även utredningens problembild att det många gånger saknas en systematik för att utnyttja avsatta resurser på ett effektivt sätt och att det saknas en djupare samverkan mellan kommuner för att kunna optimera utnyttjande av avsatta resurser. För utbildningarnas långsiktiga överlevnad krävs det en ökad regional samverkan mellan skolans huvudmän och näringslivet i de frågor som rör utbildningarnas utformning, dimensionering och genomförande.

Flera av förslagen i utredningen liknar lösningar som industrins parter sedan länge utgått ifrån inom ramen för Teknikcollege och som vi därför genom beprövad erfarenhet vet fungerar. Vi är dock måna om att utredningens förslag implementeras på ett sätt så att det stärker och utvecklar det vi byggt upp inom Teknikcollege snarare än att vi ska behöva ta ett omtag.

Publicerades 30 november 2020