Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Så arbetar teknikföretag med hållbarhet

Sex av tio företag har ett etablerat eller ganska etablerat och aktivt arbete med hållbarhet. Det visar en undersökning bland Teknikföretagens medlemmar som pekar på det stora engagemang och arbete som svensk teknikindustri har i hållbarhetsfrågan och dess olika dimensioner.

Foto: Bredda bilden / Jonas Bilberg Foto: Bredda bilden / Jonas Bilberg

Nyhet
14 juli 2020
Sakområde:

Under hösten 2019 genomförde Teknikföretagen en undersökning hos sina medlemsföretag om vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast och vilka hinder som företagen möter i arbetet.

– Teknikindustrin arbetar ofta aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Teknikföretagen valde därför att genomföra denna kartläggning för att identifiera vilka hinder och möjligheter som medlemsföretagen möter i sitt hållbarhetsarbete, säger Jenny Sandahl, policyansvarig hållbarhet på Teknikföretagen, och fortsätter: 

– Vi gjorde undersökningen strax innan coronakrisen bredde ut sig över samhället, så en del av svaren hade säkert sett annorlunda ut idag, men undersökningens resultat är fortfarande intressant.

Det är en tät toppstrid om vilka frågor som företagen anser vara viktigast. Det område som toppar listan för företagen är verksamhetens direkta påverkan på anställdas hälsa och säkerhet inklusive till exempel kemikaliehantering. På andra plats hittar vi renodlade miljöfrågor som utsläpp till luft, vatten och förbrukning av energi. På tredje plats kommer verksamhetens samlade klimatpåverkan och på fjärde plats hur ny design av produkter och lösningar kan minska miljöpåverkan i användningsfasen. 

– Övriga intressanta slutsatser är att flera företag uppger att kundkraven är otydliga vilket försvårar deras arbete. En annan tydlig slutsats är också att Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål inte har slagit igenom i det praktiska arbetet hos företagen. Dock så bidrar företagen till frågorna med sina produkter och lösningar utan att kalla det för Agenda 2030, säger Jenny Sandahl och avslutar:

– Svensk teknikindustri vill bidra och arbetar sedan länge aktivt med hållbarhetsfrågor. Det vi som organisation kan göra är att fortsatt stötta våra medlemmar genom att driva frågan att svensk klimat- och hållbarhetspolitik ska gå hand i hand med en konkurrenskraft och innovation. För Teknikföretagen råder det ingen tvekan om att ett livskraftigt, konkurrenskraftigt svenskt näringsliv behöver kunna fortsätta att utvecklas i takt med en mer hållbar värld. 

Några av resultaten är att: 

  • De flesta medlemsföretag har ett aktivt hållbarhetsarbete eller har precis inlett ett aktivt hållbarhetsarbete.  Drygt åtta av tio medlemsföretag svarade att det har ett aktivt hållbarhetarsbete.
  • Intressant är att sex av tio företag hade ökat sitt arbete hållbarhet det senaste året, alltså före coronapandemin.
  • Fyra av tio företag såg, under slutet av 2019, ett ökat intresse från kunder och investerare i hur företagen driver sitt hållbarhetsarbete. 
  • Vart fjärde företag anser också att deras kunder ställer krav på deras hållbarhetsarbete.

Läs undersökningen "Undersökning av hållbarhetsarbetet hos teknikföretag” i sin helhet, inklusive bakgrundsfrågor, här.

 

Ladda ner

PDF 0,6 MB

Undersökning av hållbarhetsarbetet hos teknikföretag

Läs också

Mer på Teknikföretagen /Hållbarhetsagenda för konkurrenskraft/

Hållbarhetsagenda för konkurrenskraft